документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (2343-12) Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:

1. Частину Другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України (1001-05, 1002-05, 1003-05 ) після цифр "156-3" доповнити цифрами "156-4".

2. Частину третю статті 10 Закону України "Про підприємництво" (698-12) (Відомості Верховної Ради УРСР 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 654) викласти у такій редакції:

"Суб'єкт підприємницької діяльності може бути визнаний арбітражним судом банкрутом у порядку, передбаченому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

3. У Законі України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст. 272; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 655; 1993 р., N 13, ст. 115, ст. 116, N 19. ст. 204, N 26, ст. 279, ст. 280; 1994 р., N 38, ст. 353; 1995 р., N 14, ст. 90, ст. 93; 1996 р., N 52, ст. 302):

в абзаці першому пункту 1 статті 3 слова "якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України" замінити словами "якщо інше не передбачено законодавством України";

перше речення пункту 2 статті 16 доповнити словами "і якщо інше не передбачено законодавством України";

абзац третій пункту 1 статті 35 викласти в такій редакції:

"У разі визнання підприємства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (2343-12);

статтю 36 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

"4. У разі визнання підприємства банкрутом черговість задоволення вимог кредиторів визначається відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ).

У зв'язку з цим пункти 4 - 7 вважати відповідно пунктами 5 - 8.

4. У Законі України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1992 р., N 48, ст. 662; 1995 р., N 14, ст. 90, ст. 93):

абзац другий пункту "в" частини четвертої статті 19 викласти в такій редакції:

"на підставі рішення арбітражного суду в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 );

частину першу статті 20 викласти в такій редакції:

"Ліквідація товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у разі припинення діяльності товариства за рішенням суду (арбітражного суду) - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. У разі визнання товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (2343-12).

5. Абзац третій пункту 1 статті 32 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" ( 2114-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272, N 48, ст. 658) викласти у такій редакції:

"У разі визнання підприємства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (2343-12).

6. Частину Другу статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 416; 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 18, ст. 88; 1999 р., N 29, ст. 239; 2000 р., N 33-34, ст. 272) доповнити абзацом шостим такого змісту:

"У разі порушення провадження у справі про банкрутство керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна подає орендодавцеві матеріали щодо оренди нерухомого майна, копію яких орендодавець у п'ятиденний строк після дати реєстрації заяви надсилає органу, уповноваженому управляти відповідним майном".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 17 травня 2001 року
N 2409-III

^ Наверх