документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

(Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 2269-VIII від 18.01.20
18)

Про введення в дію Закону України
"Про приватизацію майна державних підприємств"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 24, ст. 349 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Ввести в дію Закон України "Про приватизацію майна державних підприємств" ( 2163-12 ) з 15 березня 1992 року.

2. Надалі до приведення законодавства України у відповідність із Законом України "Про приватизацію майна державних підприємств" застосовуються акти законодавства України, оскільки вони не суперечать цьому Закону.

3. До реалізації Закону України "Про громадянство України" ( 1636-12 ) та введення національної валюти перепродаж приватизованих об'єктів забороняється.

4. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради Української РСР від 29 листопада 1990 року "Про захист суверенних прав власності Української РСР" ( 506-12 ) з дня затвердження Верховною Радою України Державної програми приватизації.

5. Президії Верховної Ради України до 15 березня 1992 року подати на розгляд Верховної Ради України проект положення про Контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації та кандидатури до складу цієї комісії.

6. Кабінету Міністрів України до 15 березня 1992 року:

підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України перелік об'єктів, що не підлягають приватизації; перелік об'єктів, що підлягають приватизації за приватизаційні майнові сертифікати, та проект Державної програми приватизації; положення про Фонд державного майна України; законодавчі акти про порядок створення і діяльність довірчих товариств, інвестиційних фондів, холдингів;

визначити перелік об'єднань, підприємств, установ та організацій, що уклали майнові договори, пов'язані із зміною форм власності і власника державного майна, з порушенням мораторію, встановленого Постановою Верховної Ради Української РСР від 29 листопада 1990 року "Про захист суверенних прав власності Української РСР" ( 506-12 ), та вжити заходів щодо приведення зазначених договорів у відповідність з цим Законом;

розробити та затвердити за погодженням з Комісією Верховної Ради України з питань економічної реформи і управління народним господарством методику визначення початкової (аукціонної) ціни державного підприємства та розміру статутного фонду господарського товариства, що створюється у процесі приватизації, нормативний акт про порядок перетворення державних підприємств у господарські товариства та інші нормативні акти, передбачені цим Законом;

підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність з Законом України "Про приватизацію майна державних підприємств";

привести рішення Уряду України у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття міністерствами і відомствами України нормативних актів на виконання цього Закону та перегляд і скасування ними їх нормативних актів, що йому суперечать.

7. Фонду державного майна України, органам приватизації Республіки Крим і місцевих Рад народних депутатів до 15 березня 1992 року заснувати спеціальні бюлетені для публікації інформації про приватизацію державного майна.

Голова Верховної Ради України I. ПЛЮЩ

м.Київ, 4 березня 1992 року
N 2164-XII

^ Наверх