документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про відповідальність за дії, спрямовані проти
громадського порядку і безпеки громадян

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1990, N 18, ст. 278 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.20
01 -
набуває чинності з 01.09.2001 )

Президія Верховної Ради Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

( Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

3. Поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі до трьохсот кабованців або виправних робіт на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.

4. Надання службовими особами для проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій приміщень, транспорту, технічних засобів або створення інших умов для організації і проведення зазначених заходів тягне за собою накладення штрафу в розмірі до однієї тисячі карбованців.

( Стаття 5 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

6. Справи про правопорушення, передбачені статтями 3 і 4 цього Указу, розглядаються народними суддями районних (міських) народних судів.

Протоколи про зазначені правопорушення складаються уповноваженими на те службовими особами органів внутрішніх справ.

7. У зв'язку з цим внести доповнення і зміни до таких законодавчих актів Української РСР:

1) Кримінальний кодекс Української РСР доповнити статтями 187-5 і 206-1 такого змісту:

"Стаття 187-5. Захват державних або громадських
будівель чи споруд

Захват державних або громадських будівель чи споруд з метою незаконного користування ними або перешкодження нормальній роботі установ, організацій, підприємств -

карається позбавленням волі на строк до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років";

"Стаття 206-1. Заклики до вчинення дій, що загрожують
громадському порядку і безпеці громадян

Заклики до погромів, насильного виселення громадян або до вчинення інших дій, що загрожують громадському порядку і безпеці громадян, а так само розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів такого змісту (листівок, плакатів і т. ін.) -

караються виправними роботами на строк до одного року або штрафом у розмірі до п'ятисот карбованців.

Те саме діяння, що спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, -

карається позбавленням волі на строк до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років";

2) у Кодексі Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415, N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25 ст.ст. 453, 454, N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33, ст. 808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22 ст.236, N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст.ст. 59, 60, N 12, ст. 194):

доповнити Кодекс статтями 173-1 і 185-2 такого змісту:

"Стаття 173-1. Поширювання неправдивих чуток

Поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі до трьохсот карбованців або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку";

"Стаття 185-2. Створення умов для організації і проведення з
порушенням установленого порядку зборів, мітингів,
вуличних походів або демонстрацій

Надання службовими особами для проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій приміщень, транспорту, технічних засобів або створення інших умов для організації і проведення зазначених заходів -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі до однієї тисячі карбованців";

статтю 221 після цифр "173" доповнити цифрами "173-1", а після цифр "185-1" - цифрами "185-2";

в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 цифри "173, 174" замінити цифрами "173 - 174";

пункт 1 частини другої статті 262 після слів "вуличних походів і демонстрацій" доповнити словами "при поширюванні неправдивих чуток, вчиненні";

частину другу статті 277 після цифр "173" доповнити цифрами "173-1";

частину першу статті 294 після цифр "173" доповнити цифрами "173-1", а після цифр "185-1" - цифрами "185-2";

3) у Кримінально-процесуальному кодексі Української РСР частину першу статті 112 після цифр "187-3" доповнити цифрами "187-5", а частину другу статті після цифр "206" - цифрами "206-1".

8. Цей Указ набирає чинності з моменту опублікування в газетах "Радянська Україна" і "Правда Украины".

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 20 квітня 1990 року
N 9082-XI

^ Наверх
наверх