документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про деяку зміну порядку стягнення аліментів
на неповнолітніх дітей

(Відомості Верховної Ради (ВВР) 1985 р., N 11 ст. 206)

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.2001 - редакція
набуває чинності 01.09.2001 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 1 лютого 1985 року "Про деякі зміни порядку стягнення аліментів на неповнолітніх дітей" Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

I. Встановити, що заява про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей у разі відсутності спору розглядається народним суддею одноособово без порушення цивільної справи.

Заяву про стягнення аліментів може бути подано заявником до суду за місцем його проживання або за місцем проживання особи, зобов'язаної платити аліменти.

Заява про стягнення аліментів розглядається при наявності згоди особи, зобов'язаної платити аліменти, або неодержанні суддею у встановлений строк її заперечень.

У разі відсутності відомостей про згоду особи, зобов'язаної платити аліменти, народний суддя не пізніш як наступного після одержання заяви дня повідомляє її про цю заяву і пропонує їй у строк не більш як десять днів, якщо вона і заявник проживають в одному місті чи районі, а в інших випадках у строк не більш як двадцять днів повідомити про свою згоду на стягнення аліментів або подати заперечення проти пред'явленої вимоги.

При одержанні згоди особи, зобов'язаної платити аліменти, або у разі неодержання в установлений у повідомленні строк її заперечень народний суддя не пізніш як наступного дня виносить постанову про стягнення аліментів.

Постанова народного судді виноситься на підставі свідоцтва про укладення шлюбу і запису про батьків у свідоцтві про народження дитини.

Стягнення аліментів провадиться в розмірах, установлених законом. З осіб, зобов'язаних платити аліменти, справляється встановлена державна пошлина.

Постанова народного судді про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей підлягає негайному виконанню відповідно до правил, установлених Цивільним процесуальним кодексом Української РСР.

При незгоді з постановою народного судді особа, зобов'язана платити аліменти, має право подати про це заяву до суду. В цьому разі народний суддя скасовує постанову, і вимога одного з батьків про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей розглядається у порядку позовного провадження.

II. Внести до законодавчих актів Української РСР такі зміни і доповнення:

1. У Кодексі про шлюб та сім'ю ( 2006-07 ) Української РСР:

1) статті 83 і 88 викласти в такій редакції:

"Стаття 83. Визначення розміру аліментів у випадках присудження їх за кількома рішеннями суду або постановами народного судді

Якщо з одного з батьків присуджені аліменти за кількома рішеннями суду або постановами народного судді на дітей від різних матерів, що перевищують в цілому розмір аліментів, передбачений статтею 82 цього Кодексу, платник аліментів може пред'явити позов до кожної особи, на користь якої винесено рішення суду або постанову народного судді про стягнення аліментів, про відповідне зниження аліментів за даними рішенням суду або постановою народного судді.

При розгляді такого позову суд, виходячи з встановленого в статті 82 цього Кодексу розміру аліментів, що підлягають виплаті за всіма рішеннями суду або постановами народного судді, визначає новий розмір аліментів за даним позовом у відповідній частці, що припадає на кожного з дітей, відносно яких є рішення суду або постанови народного судді";

"Стаття 88. Час, з якого присуджуються аліменти на користь неповнолітніх дітей

Аліменти на користь неповнолітніх дітей присуджуються з дня подачі заяви до суду.

Аліменти за минулий час можуть бути стягнуті, коли позивач подасть суду докази, що він вживав заходів для одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати внаслідок ухилення останнього від їх сплати. В цьому разі з урахуванням обставин справи суд може присудити аліменти не більш як за три роки";

2) у статті 92:

у частині другій слова "до суду з позовом про стягнення аліментів" замінити словами "заявою про стягнення аліментів до суду";

у частині третій слова "судового рішення" замінити словами "рішення суду або постанови народного судді";

у частині п'ятій слова "судовим рішенням" і "в судовому порядку" замінити відповідно словами "рішенням суду або постановою народного судді" і "судом."

( Стаття 2 розділу II втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - редакція набуває чинності 01.09.2001 )

3. У статі 385 Цивільного кодексу Української РСР ( 1540-06 ) слова "або рішення суду за позовом" і "чи про поділ вкладу" замінити відповідно словами рішення суду чи постанови народного судді" і або "рішення суду про поділ вкладу".

4. У Цивільному процесуальному кодексі Української РСР (1503-06 ):

1) пункт 1 частини першої статті 348 доповнити словами "а також постанови народних суддів про стягнення аліментів";

2) у частині першій статті 387 слова "або рішенням суду за позовом" і "чи про поділ вкладу" замінити відповідно словами "рішення суду чи постанови народного судді" і "або рішення суду про поділ вкладу";

3) у статті 403:

у частині п'ятій слова "судовим рішенням" замінити словами "рішенням суду або постановою народного судді"; доповнити цю частину після слова "рішення" словами "або постанови";

частину шосту після слів "рішення суду" доповнити словами "або постанови народного судді";

4) у статті 406:

у пункті 2 частини першої слова "В справах про стягнення аліментів" замінити словами "При стягненні аліментів";

у частині другій слова "рішенням суду про стягнення аліментів і" замінити словами " рішенням суду або постановою народного судді про стягнення аліментів і рішенням суду";

5) у частині другій статті 408 слова "судовим рішенням" замінити словами "рішенням суду або постановою народного судді".

III. Цей Указ ввести в дію з 1 березня 1985 року.

Заступник Голови Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 1 березня 1985 р.
N 8520-X

^ Наверх
наверх