документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1984, N 27, ст. 512 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.2001 - редакція
набуває чинності 01.09.2001 )

Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - редакція набуває чинності 01.09.2001 )

II. Внести до Цивільного процесуального кодексу Української РСР ( 1501-06, 1502-06, 1503-06 ) такі зміни:

1. У підпунктах "а", "г" і "є" пункту 2 частини другої статті 136, пункті 12 частини першої статті 348 і пункті 4 статті 349 слова "фабричного, заводського, місцевого комітету професійної спілки", "фабричним, заводським, місцевим комітетом професійної спілки", "з фабричним, заводським, місцевим комітетом професійної спілки", "фабричних, заводських, місцевих комітетів профспілок" і "фабричних, заводських, місцевих комітетів професійних спілок" замінити відповідно словами "профспілкового комітету підприємства, установи, організації", "профспілковим комітетом підприємства, установи, організації", "з профспілковим комітетом" і "профспілкових комітетів підприємств, установ, організацій".

2. У частині шостій статті 203 слова "суму в розмірі від 50 до 200 карбованців" замінити словами "суму в розмірі від 100 до 200 карбованців".

III. Внести до указів Президії Верховної Ради Української РСР такі зміни:

1. В Указі Президії Верховної Ради Української РСР від 22 червня 1972 року "Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1972 р., N 26, ст. 221):

у частині першій статті 3 слова "адміністративного або" і "фабричними, заводськими, місцевими комітетами профспілок" замінити відповідно словами "адміністративного стягнення або" і "профспілковими комітетами";

у частині другій статті 5 слова "штрафом у розмірі до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "штрафом у розмірі до ста карбованців";

у частині другій статті 8 слова "адміністративного чи" замінити словами "адміністративного стягнення чи заходів".

2. В Указі Президії Верховної Ради Української РСР від 23 березня 1977 року "Про порядок застосування заходів адміністративного стягнення до осіб, звільнених від кримінальної відповідальності згідно з статтею 51 Кримінального кодексу Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1977 р., N 14, ст. 129):

у статті 3 слова "штраф у розмірі до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "штраф у розмірі до ста карбованців";

у статті 10 слова "районних, міських Рад депутатів трудящих" замінити словами "районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 22 червня 1984 р.
N 7194-X

^ Наверх