документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих
актів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1983, N 4, ст. 51 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.2001 - редакція
набуває чинності 01.09.2001 )

З метою приведення деяких законодавчих актів Української РСР у відповідність з Основами законодавства Союзу РСР і союзних республік про адміністративні правопорушення, а також відповідно до Указів Президії Верховної Ради СРСР від 26 липня 1982 року "Про дальше вдосконалення кримінального і виправно-трудового законодавства" та від 3 грудня 1982 року "Про посилення боротьби з дрібним розкраданням державного або громадського майна" Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

I. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів:

( Стаття 1 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - редакція набуває чинності 01.09.2001 )

2. В Указі Президії Верховної Ради Української РСР від 3 квітня 1975 року "Про зміну порядку провадження в кримінальних справах про дрібне розкрадання державного або громадського майна" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1975 р., N 15, ст. 164):

у частині першій слова "органи міліції" та "протокол направляється до суду" замінити відповідно словами "органи внутрішніх справ" та "протокол надсилається до районного (міського) народного суду";

у частині другій слова "частиною 2 статті 85" замінити словами "частинами 2 і 3 статті 85";

у частині третій слова "надходження справи до суду" замінити словами "надходження справи до районного (міського) народного суду".

3. У Положенні про товариські суди Української РСР, затвердженому Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 23 березня 1977 року ( 1852-09 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1977 р., N 14, ст. 132):

1) частину другу статті 2 викласти в такій редакції:

"Товариські суди в колгоспах, у будинках, які обслуговуються житлово-експлуатаційними організаціями або об'єднуються вуличними, квартальними, домовими комітетами, а також у селищах і селах створюються за рішенням загальних зборів членів колгоспу, загальних зборів (сходу) мешканців будинків або громадян селища, села за згодою виконавчих комітетів відповідних Рад народних депутатів";

у частині третій цієї статті слово "колективах" замінити словами "трудових колективах";

у частині четвертій цієї статті слова "депутатів трудящих" замінити словами "народних депутатів";

2) у статтях 5, 6, 19, частині другій статті 20, статтях 23 і 24 слова "колективів трудящих", "колективах трудящих", "депутатів трудящих", "житлово-експлуатаційних контор і домоуправлінь" замінити відповідно словами "трудових колективів", "трудових колективах", "народних депутатів", "житлово-експлуатаційних організацій";

3) у статті 7:

у пункті 4 частини першої слова "а також іншій кооперативній і громадській організації" замінити словами "а також кооперативній та іншій громадській організації";

у частині другій слова "злочинні діяння, якщо вони не являють великої суспільної небезпеки" замінити словами "діяння, які містять ознаки злочину, що не являє великої суспільної небезпеки"; слова "таку справу" замінити словами "матеріали такої справи";

4) у статті 10:

у пункті 1 слова "вуличних, будинкових, дільничних, квартальних комітетів" замінити словами "громадських селищних, сільських, вуличних, квартальних, дільничних, домових комітетів";

у пункті 2 слова "депутатів трудящих" і "районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих" замінити відповідно словами "народних депутатів" і "районних, міських, районних у містах, селищних, сільських Рад народних депутатів";

5) у частині четвертій статті 12 слово "колективу" замінити словами "трудового колективу";

6) у пункті 5 частини першої статті 16 слова "штраф у розмірі до 30 крб., про повторне дрібне розкрадання - до 50 крб.," замінити словами "штраф у розмірі до 50 крб.";

7) у статті 22:

частини першу і третю викласти в такій редакції:

"Керівництво діяльністю всіх товариських судів на території районів, міст, районів у містах, селищ, сіл здійснюється відповідно районними, міськими, районними у містах, селищними, сільськими Радами народних депутатів"

"В колгоспах, у будинках, які обслуговуються житлово-експлуатаційними організаціями або об'єднуються вуличними, квартальними, домовими комітетами, а також у селищах і селах роботою товариських судів безпосередньо керують відповідні місцеві Ради народних депутатів та їх виконавчі комітети";

у частині четвертій слова "депутатів трудящих" замінити словами "народних депутатів";

8) у тексті Положення слова "фабричними, заводськими, місцевими комітетами профспілок", "фабричних, заводських, місцевих (цехових) комітетів профспілок", "адміністрацією підприємства, установи, організації і фабричним, заводським, місцевим комітетом профспілки", "фабричного, заводського, місцевого комітету профспілки", "фабричні, заводські, місцеві (цехові) комітети профспілки", "фабричним, заводським, місцевим комітетам профспілок", "фабричним, заводським, місцевим комітетом профспілки" замінити відповідно словами "профспілковими комітетами підприємств, установ, організацій", "профспілкових комітетів підприємств, установ, організацій (цехових комітетів професійних спілок)", "адміністрацією і профспілковим комітетом підприємства, установи, організації", "профспілкового комітету підприємства, установи, організації", "профспілкові комітети підприємств, установ, організацій (цехові комітети професійних спілок)", "профспілковим комітетам підприємств, установ, організацій", "профспілковим комітетом підприємства, установи, організації".

4. У Положенні про громадські ради по роботі товариських судів Української РСР, затвердженому Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 23 березня 1977 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1977 р., N 14, ст. 132):

1) у статтях 1, 2, 4, 7 і 11 слова "депутатів трудящих" замінити словами "народних депутатів"; у статті 2 слова "які обслуговуються житлово-експлуатаційними конторами, домоуправління або об'єднуються вуличними комітетами, а також у сільських населених пунктах і селищах" замінити словами "які обслуговуються житлово-експлуатаційними організаціями або об'єднуються вуличними, квартальними, домовими комітетами, а також у селищах і селах";

2) у тексті Положення слова "фабричного, заводського, місцевого комітету профспілки" і "фабричними, заводськими, місцевими комітетами професійних спілок" замінити відповідно словами "профспілкового комітету підприємства, установи, організації" і "профспілковими комітетами підприємств, установ, організацій".

II. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Президії Верховної Ради Української РСР від 30 квітня 1974 року "Про застосування частини 1 статті 85 Кримінального кодексу Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1974 р., N 20, ст. 169).

Голова Президії Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 12 січня 1983 р.
N 4572-X

^ Наверх
наверх