документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення доповнень і змін до статті 85
Кримінального кодексу і статті 427
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1982, N 22, ст. 300 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.2001 - редакція
набуває чинності 01.09.2001 )

Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - редакція набуває чинності 01.09.2001 )

2. У частині першій статті 427 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05, 1003-05 ) слова "частиною 2 статті 85" замінити словами "частинами 2 і 3 статті 85".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА

м. Київ, 17 травня 1982 р.
N 3464-X

^ Наверх