документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення доповнень і змін до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1974, N 44, ст. 445 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.200
1 -
набуває чинності з 01.09.2001 )

Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

2. Внести до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05, 1002-05 ) такі доповнення:

1) частину першу статті 112 після цифр "158" доповнити, цифрами "163-1" і після цифр "226-228" цифрами "228-1";

2) частину другу статті 155 після цифр "217-2" доповнити словами і цифрами "частиною 2 статті 229-1, частинами 2 і 3 статті 229-2, статтею 229-4, частиною 2 статті 229-5".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР I.ГРУШЕЦЬКИЙ

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА

м. Київ, 14 жовтня 1974 р.
N 3130-VIII

^ Наверх