документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення доповнень до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1970, N 36, ст. 285 )

( Указ втратив чинність в частині доповнення Кримінального
кодексу Української РСР статтею 154-2 та доповнення статті
111 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР

на підставі Указу ПВР N 1593-IX від 22.12.76 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.2001 -
набуває чинності з 01.09.2001 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 25 березня 1970 року "Про відповідальність за скупку, продаж та обмін у невеликих розмірах валюти і скупку речей в іноземців", а також відповідно до статті 112 Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР, яка передбачає правову охорону таємниці усиновлення, Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

( Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

3. Встановити, що в справах про злочини, передбачені статтею 115-1 Кримінального кодексу УРСР, провадиться попереднє слідство слідчими прокуратури; в справах про злочини, передбачені статтею 154-2 Кримінального кодексу УРСР, провадиться дізнання, а в тих випадках, коли це визнають за необхідне суд або прокурор, - попереднє слідство.

В зв'язку з цим частину першу статті 111 Кримінально-процесуального кодексу УРСР ( 1001-05, 1002--5 ) після цифри "149" доповнити цифрою "154-2", а частину першу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу УРСР після цифри "115" доповнити цифрою "115-1".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР О.ЛЯШКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР А.ЗЛЕНКО

м. Київ, 25 серпня 1970 р.
N 2984-VII

^ Наверх