документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення доповнень і змін до деяких
законодавчих актів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1974, N 27, ст. 222 )

( Із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР
N 807-XI від 21.08.85
Законами
N 3177-XII від 05.0
5.93
N 649/97-ВР від 19.11.97
Кодексом
N 2341-III від 05.04.2001 -
набуває чинності з 01.09.2001 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 25 квітня 1974 року "Про посилення боротьби з наркоманією" Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

2. Частину першу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05, 1002-05 ) після цифр "226 - 228" доповнити словами і цифрами "частиною 2 статті 229-5". Частину другу цієї ж статті після цифр "229" доповнити цифрами і словами: "229-1, 229-2, 229-3, 229-4, частиною 1 статті 229-5, 229-6, 229-7"; виключити з частини другої цифри "230".

( Стаття 3 втрати чинність на підставі Закону N 3177-XII від 05.05.93 ) 3. Внести такі доповнення і зміни до Закону Української РСР про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 29, ст. 245):

1) доповнити Закон статтею 59-1 такого змісту:

"Стаття 59-1. Лікування хворих на наркоманію

Особи, хворі на наркоманію, зобов'язані проходити лікування в лікувально-профілактичних закладах органів охорони здоров'я.

Хворі, які ухиляються від такого лікування, підлягають направленню до лікувально-трудових профілакторіїв для примусового лікування.

Порядок направлення до лікувально-трудових профілакторіїв, а також режим тримання в них встановлюються законодавством Союзу РСР і Української РСР";

2) з назви і тексту статті 59 в редакції Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 30 червня 1973 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1973 р., N 29, ст. 248) виключити слова "і наркоманію" та "чи наркоманію".

(Стаття 4 втратила чинність на підставі Закону N 649/97-ВР від 19.11.97) 4. Внести такі зміни до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 14 квітня 1969 року "Про примусове лікування і трудове перевиховання хворих на наркоманію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1969 р., N 17, ст. 133):

1) статтю 1 викласти в такій редакції:

"1. Встановити, що хворі на наркоманію зобов'язані проходити лікування в лікувально-профілактичних закладах органів охорони здоров'я.

Хворі, які ухиляються від такого лікування, підлягають направленню до лікувально-трудових профілакторіїв для примусового лікування на строк від шести місяців до двох років";

2) з статті 8 виключити слова: "у разі їх злісного ухилення від лікування в лікувально-профілактичних установах Міністерства охорони здоров'я УРСР".

( Стаття 5 втратила чинність на підставі Указу ПВР N 807-XI від 21.08.85 ) 5. Внести такі доповнення до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 15 грудня 1961 року "Про дальше обмеження застосування штрафів, що накладаються в адміністративному порядку" і до затвердженого цим Указом Положення про адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних, міських, сільських, селищних Рад депутатів трудящих Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961 р., N 53, ст. 609; 1962 р., N 41, ст. 516; 1964 р., N 18, ст. 262; 1966 р., N 30, ст. 189; 1968 р., N 6, ст. 26, N 16, ст. 88, N 29, ст. 187; 1970 р., N 32, ст. 239; 1971 р., N 14, ст. 90; 1972 р., N 40, ст. 353, N 47, ст. 429; 1973 р., N 52, ст. 464):

1) статтю 12 Указу після слів: "органами міліції - за порушення громадського порядку" доповнити словами: "вживання наркотичних речовин без припису лікаря, за порушення";

2) пункт "а" статті 5 згаданого Положення після слів: "про порушення громадського порядку" доповнити словами: "вживання наркотичних речовин без припису лікаря, порушення".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР I.ГРУШЕЦЬКИЙ

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА

м. Київ, 17 червня 1974 р.
N 2718-VIII

^ Наверх