документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення доповнень і змін до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1973, N 32, ст. 260 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.2001 -
набуває чинності з 01.09.2001 )

Відповідно до указів Президії Верховної Ради СРСР від 3 січня 1973 року "Про кримінальну відповідальність за угон повітряного судна" і від 9 березня 1973 року "Про внесення доповнень до Основ кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік" Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

2. Встановити, що до осіб, обвинувачених у вчиненні злочинів, передбачених статтею 217-2 Кримінального кодексу Української РСР, взяття під варту як запобіжний захід може бути застосовано з мотивів самої тільки небезпечності злочину. Попереднє слідство у справах про ці злочини провадиться слідчими органів прокуратури. Справи про злочини, передбачені статтею 217-2 Кримінального кодексу Української РСР, підсудні обласному суду.

У зв'язку з цим внести до Кримінально-процесуального кодексу ( 1002-05 , 1003-05 ) Української РСР такі доповнення:

пункт 3 частини першої статті 34 Кодексу після цифр "190-1" доповнити цифрами "217-2";

частину першу статті 112 Кодексу після цифр "209" доповнити цифрами "217-2";

частину другу статті 155 Кодексу після цифр "190-1" доповнити словом і цифрами "статтею 217-2".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР I.ГРУШЕЦЬКИЙ

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА

м. Київ, 23 липня 1973 р.
N 1898-VIII

^ Наверх