документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення змін і доповнень до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодекс
ів
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1973, N 29, ст. 249 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.2001 -
набуває чинності з 01.09.2001 )

Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

II. Встановити, що в справах про злочини, передбачені статтею 155-1 Кримінального кодексу Української РСР, провадиться попереднє слідство слідчими органів внутрішніх справ.

В зв'язку з цим частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР після цифр "155" доповнити цифрами "155-1".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР I.ГРУШЕЦЬКИЙ

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА

м. Київ, 3 липня 1973 р.
N 1879-VIII

^ Наверх