документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про внесення доповнень і змін до Кримінального та
Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1972 р., N 1, ст. 260)

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.2001 -
набуває чинності з 01.09.2001 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 18 травня 1972 року "Про внесення доповнень і змін до Основ кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік" Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

2. Внести до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) такі зміни:

1) В частині другій статті 405 Кодексу слова "тяжкі злочини, зазначені в примітках I і II до статті 25 Кримінального кодексу УРСР" замінити словами "особливо небезпечні державні злочини, незалежно від строку покарання, і щодо осіб, засуджених за інші тяжкі злочини до позбавлення волі на строк не нижче п'яти років".

2) В частині п'ятій статті 407 Кодексу слова "зазначені у примітці I до статті 25 Кримінального кодексу УРСР" замінити словами "до позбавлення волі на строк не нижче п'яти років".

3. Цей Указ набирає чинності з 1 вересня 1972 року і зворотної сили не має.

Перший заступник Голови Президії Верховної Ради Української РСР С.СТЕЦЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА

м. Київ, 21 липня 1972 року
N 862-VIII

^ Наверх