документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення змін і доповнень до Кримінального
та Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

(Відомості Верховної Ради (ВВР) 1971 р., N 52, ст.399)

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.200
1 -
набуває чинності з 01.09.2001 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 1 жовтня 1971 року "Про посилення відповідальності за поширення венеричних захворювань" Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

( Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

3. Встановити, що попереднє слідство в справах про злочин, передбачені статтею 108-1 Кримінального кодексу Української РСР, провадиться слідчими органів внутрішніх справ.

У зв'язку з цим частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР після цифр "108" доповнити цифрами "108-1".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР О.ЛЯШКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА

м. Київ, 17 грудня 1971 р.
N 343-VIII.

^ Наверх