документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення змін до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) N 1980, N 24, ст. 430 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.20
01 -
набуває чинності з 01.09.20
01 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 28 квітня 1980 року "Про внесення змін до Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про посилення кримінальної відповідальності за згвалтування" (Відомості Верховної Ради СРСР, 1980 р., N 19, ст. 347) Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

2. У пункті 3 частини першої статті 34 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05 ) слова і цифри "частиною 3 статті 117" замінити словами і цифрами "частиною 4 статті 117".

3. Цей Указ набирає чинності з 1 червня 1980 року.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА

м. Київ, 26 травня 1980 р.
N 270-X

^ Наверх