документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2001-04-052009-04-14  

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих
актів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1973, N 15, ст.110 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.20
01 -
набуває чинності з 01.09.2001 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 22 червня 1972 року "Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1972 р., N 26, ст. 221) Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

( Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

3. Частину другу статті 15 Цивільного кодексу Української РСР (1540-06) викласти в такій редакції: "Він може укладати угоди по розпорядженню майном, а також одержувати заробітну плату, пенсію або інші види доходів і розпоряджатись ними лише за згодою піклувальника, за винятком дрібних побутових угод".

4. Внести доповнення і зміни до таких законодавчих актів Української РСР:

а) до Закону від 15 липня 1971 року "Про районну Раду депутатів трудящих Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., N 29, ст. 242):

доповнити пункт "є" статті 41 Закону після слова "неповнолітніх" словами "і комісії по боротьбі з пияцтвом";

доповнити частину першу статті 73 Закону після слова "неповнолітніх" словами "і по боротьбі з пияцтвом", замінити в цій же частині слова "адміністративних і спостережних" словами "адміністративної і спостережної";

б) до Закону від 15 липня 1971 року "Про міську, районну в місті Раду депутатів трудящих Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., N 29, ст. 243):

доповнити пункт "є" статті 43 Закону після слова "неповнолітніх" словами "і комісії по боротьбі з пияцтвом";

доповнити частину першу статті 74 Закону після слова "неповнолітніх" словами "і по боротьбі з пияцтвом", замінити в цій же частині слова "адміністративних і спостережних" словами "адміністративної і спостережної";

в) до Закону від 2 липня 1968 року "Про сільську Раду депутатів трудящих Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1968 р., N 28, ст. 177):

доповнити статтю 24 пунктом "м" такого змісту:

"м) утворює в разі необхідності, з дозволу виконавчого комітету вищестоящої Ради депутатів трудящих, при виконавчому комітеті сільської Ради комісію по боротьбі з пияцтвом для координації діяльності державних і громадських організацій, спрямованої на боротьбу з пияцтвом, а також для розробки і здійснення заходів по запобіганню пияцтву і припиненню його проявів; здійснює контроль за її діяльністю";

доповнити пункт "є" статті 34 після слів "адміністративної комісії" словами "та комісії по боротьбі з пияцтвом";

г) до Закону від 2 липня 1968 року "Про селищну Раду депутатів трудящих Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1968 р., N 28, ст. 178):

доповнити статтю 24 пунктом такого змісту:

"м) утворює в разі необхідності, з дозволу виконавчого комітету вищестоящої Ради депутатів трудящих, при виконавчому комітеті селищної Ради комісію по боротьбі з пияцтвом для координації діяльності державних і громадських організацій, спрямованої на боротьбу з пияцтвом, а також для розробки і здійснення заходів по запобіганню пияцтву і припиненню його проявів; здійснює контроль за її діяльністю";

доповнити пункт "є" статті 34 після слів "адміністративної комісії" словами "та комісії по боротьбі з пияцтвом";

д) до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 17 серпня 1966 року "Про примусове лікування і трудове перевиховання злісних п'яниць" ( 1н-06 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1966 р., N 32, ст. 196):

у назві Указу слова "злісних п'яниць" замінити словами "хронічних алкоголіків";

статтю 1 та частину першу статті 2 викласти в такій редакції: "1. Встановити, що хронічні алкоголіки, які ухиляються від добровільного лікування або продовжують пиячити після лікування, порушують трудову дисципліну, громадський порядок і правила соціалістичного співжиття, незважаючи на застосовані до них заходи громадського або адміністративного впливу, підлягають направленню до лікувально-трудового профілакторію для примусового лікування і трудового перевиховання на строк від шести місяців до двох років.

2. Питання про направлення до лікувально-трудового профілакторію осіб, зазначених у статті 1, розглядається районним (міським) народним судом у відкритому судовому засіданні при наявності медичного висновку за клопотанням громадських організацій, колективів трудящих або державних органів у присутності особи, відносно якої порушено клопотання, а в необхідних випадках - і представників громадської організації, колективу трудящих або державного органу, які порушили клопотання";

у частині третій статті 2 слова "охорони громадського порядку" замінити словами "внутрішніх справ";

у статті 7 слова "психічно хворі" замінити словами "особи, які мають захворювання, що перешкоджають перебуванню їх в цих установах";

е) до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 2 жовтня 1968 року "Про посилення адміністративної відповідальності за порушення правил руху по вулицях міст, населених пунктів і шляхах та правил користування транспортними засобами" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1968 р., N 41, ст. 272):

доповнити частину першу статті 1 Указу після слів "стані сп'яніння" словами "підлягають штрафу в розмірі від десяти до тридцяти карбованців і";

частину другу цієї статті викласти в такій редакції: "Повторне, протягом п'яти років після закінчення строку позбавлення права на керування транспортними засобами, керування ними в стані сп'яніння тягне за собою штраф у розмірі від десяти до п'ятдесяти карбованців з позбавленням права на керування транспортними засобами на строк від двох до п'яти років>;

статтю 5 викласти в такій редакції: "5. Керування автомототранспортним або міським електротранспортним засобом, трактором чи іншою самохідною машиною в стані сп'яніння особою, яка не має прав водія, тягне за собою штраф у розмірі до п'ятдесяти карбованців";

у статтях 10 і 15 слова "відділу (відділення) міліції" і "відділом (відділенням) міліції" замінити відповідно словами "відділу внутрішніх справ" і "відділом внутрішніх справ";

у частині першій статті 16 слова "відділів (відділень) міліції", "охорони громадського порядку" і "частиною 2 статті 1" замінити відповідно словами "відділів внутрішніх справ", "внутрішніх справ" і "статтею 1";

частину другу цієї статті викласти в такій редакції: "Суд, розглянувши скаргу на накладення штрафу і позбавлення права на керування транспортними засобами, виносить постанову. Якщо дії відділу (відділення) Державної автомобільної інспекції, відділу внутрішніх справ виконавчого комітету районної, міської Ради депутатів трудящих є законними, суд відмовляє в задоволенні скарги. Якщо суд визнає скаргу обгрунтованою, він скасовує постанову відділу (відділення) Державної автомобільної інспекції, відділу внутрішніх справ виконавчого комітету районної, міської Ради депутатів трудящих про накладення штрафу і позбавлення права на керування транспортними засобами або зменшує суму штрафу і строк позбавлення цього права";

доповнити частину третю статті 16 після слів "депутатів трудящих про" словами "накладення штрафу і" та замінити в цій частині слова "відділу (відділення) міліції" словами "відділу внутрішніх справ".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР I.ГРУШЕЦЬКИЙ

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА

м. Київ, 29 березня 1973 р.
N 1527-VIII.

^ Наверх
наверх