документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України
"Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543; 1996 р., N 35, ст. 162) такі зміни:

1. Частину другу статті 11 доповнити словами "а щодо потерпілих, яким в дитячому віці встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, визначення категорії провадиться відповідно до пункту 1 частини першої статті 14 цього Закону".

2. У пункті 1 частини першої статті 14 слова і цифри "(статті 10 і 11)" замінити словами і цифрами "(статті 10, 11 і частина третя статті 12)".

3. Статтю 17 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Потерпілі діти, яким було встановлено причинний зв'язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи, проходять переогляд у спеціалізованій медико-соціальній експертній комісії по досягненні ними 18 років, незалежно від терміну, на який їм було встановлено інвалідність у дитячому віці".

У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою.

4. У статті 20:

1) у пункті 11 частини першої:

абзац перший викласти в такій редакції:

"11) 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирної плати), телефоном (в тому числі щодо оплати послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при похвилинному обліку їх тривалості) та комунальними послугами (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) ними і членами їх сім'ї у жилих будинках (квартирах) усіх форм власності в межах норм, передбачених законодавством. До членів сім'ї належать дружина (чоловік) і неповнолітні діти (до 18 років)";

абзац другий виключити;

2) у частині другій:

друге речення після слів "померлого громадянина" доповнити словами "смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою";

доповнити частину реченням такого змісту: "Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

5. У частині другій статті 21:

друге речення після слів "померлого громадянина" доповнити словами "смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою";

доповнити частину реченням такого змісту: "Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

6. Частину другу статті 22 доповнити реченням такого змісту: "Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

7. У статті 30:

1) у частині першій:

у пункті 1 слова "державних дошкільних закладах освіти" замінити словами "державних та комунальних дошкільних навчальних закладах";

у пункті 12 слова "дитячі дошкільні заклади" замінити словами "дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл)";

2) у пункті 8 частини третьої:

абзац перший викласти в такій редакції:

"8) 50-процентна знижка плати за користування сім'єю, що має дитину-інваліда, житлом (квартирна плата), телефоном (в тому числі щодо оплати послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при похвилинному обліку їх тривалості) та комунальними послугами (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) у жилих будинках (квартирах) усіх форм власності в межах норм, передбачених законодавством, за умови, що дитина проживає разом з сім'єю";

абзац другий виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 26 квітня 2001 року
N 2400-III

^ Наверх