документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення доповнень і змін до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1987, N 32, ст. 631 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 10 липня 1987 року "Про кримінальну відповідальність за захоплення заложників" Президія Верховної Ради Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Кримінального кодексу Української РСР (2001-05) такі доповнення і зміни:

1) доповнити Кодекс статтею 123-1 такого змісту:

"Стаття 123-1. Захоплення заложників

Захоплення або тримання особи як заложника, поєднані з погрозою вбивством, заподіянням тілесних ушкоджень або дальшим триманням цієї особи, з метою спонукання держави, міжнародної організації, фізичної або юридичної особи чи групи осіб вчинити або утриматися від вчинення якої-небудь дії як умови звільнення заложника, - караються позбавленням волі на строк до десяти років.

Ті самі дії, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Чинність цієї статті не поширюється на випадки вчинення такого злочину на території СРСР, коли особа, яка захопила або тримає заложника, перебуває на території СРСР, і ця особа, а також заложник є громадянами СРСР";

2) частину другу статті 7-1 після слів і цифр "згвалтування (стаття 117)" доповнити словами і цифрами "захоплення заложників (стаття 123-1)";

3) у частині першій статті 26:

пункт 1 після слів "згвалтування малолітньої (стаття 117 частини 3 і 4)" доповнити словами і цифрами "захоплення заложників (стаття 123-1)";

пункт 2 після слів і цифр "згвалтування (стаття 117)" доповнити словами і цифрами "захоплення заложників (стаття 123-1)";

4) пункт 3 статті 52-1 після слів і цифр "згвалтування малолітньої (стаття 117 частина 4)" доповнити словами і цифрами "захоплення заложників (стаття 123-1)";

5) пункт 2 частини шостої статті 53 після слів і цифр "згвалтування малолітньої (статті 117 частини 3 і 4)" доповнити словами і цифрами "захоплення заложників (стаття 123-1)";

6) у частині другій статті 186 слова і цифри "статтями 217-2 (угон повітряного судна)" замінити словами і цифрами "статтями 123-1 (захоплення заложників), 217-2 (угон повітряного судна)";

7) частину першу статті 187 після слів "а так само згвалтування малолітньої)" доповнити цифрами і словами "123-1 (захоплення заложників)".

2. Встановити, що в справах про злочини, передбачені статтею 123-1 Кримінального кодексу Української РСР, попереднє слідство провадиться слідчими прокуратури.

У зв'язку з цим у частині першій статті 112 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1002-05 ) цифри "123" замінити цифрами "123, 123-1".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 31 липня 1987 р.
N 4392-XI

^ Наверх