документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів Української РСР

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1987 р., N 25, ст. 454)

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 29 травня 1987 року "Про відповідальність за самогоноваріння" Президія Верховної Ради Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів Української РСР:

1. У Кримінальному кодексі Української РСР ( 2001-05 ):

1) у частині четвертій статті 25 слово і цифри "(стаття 149)" замінити словами і цифрами "(стаття 149 частини 2, 3 і 4)";

2) у частині другій статті 32 слова "до трьох карбованців" замінити словами "до п'ятисот карбованців";

3) частини першу і другу статті 149 викласти в такій редакції:

"Виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення, виготовлення або зберігання без мети збуту апаратів для їх вироблення, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -

караються виправними роботами на строк до двох років або штрафом у розмірі від двохсот до п'ятисот карбованців.

Виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення, виготовлення або зберігання без мети збуту апаратів для їх вироблення, вчинені особою, раніше судимою за будь-який із злочинів, передбачених цією статтею, -

караються позбавленням волі на строк до двох років або виправними роботами на строк від одного року до двох років".

2. У Кодексі Української РСР про адміністративні правопорушення (80731-10) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057):

1) у статті 21:

частину другу після цифр "157" доповнити цифрами "176";

частину третю після цифр "173" доповнити цифрами "176";

2) доповнити Кодекс статтею 176 такого змісту:

"Статтю 176. Виготовлення, зберігання самогону та апаратів
для його вироблення

Виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення, виготовлення або зберігання без мети збуту апаратів для їх вироблення - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від ста до трьохсот карбованців";

3) у частині другій статті 218 і статті 219 слово і цифри "статтею 177" замінити словом і цифрами "статтями 176, 177";

4) у статті 222:

частину першу після цифр "173" доповнити цифрами "176";

в абзацах першому і третьому пункту 1 частини другої слово і цифри "статтями 177" замінити словом і цифрами "статтями 176, 177";

5) в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 цифри "174, 177-1" замінити цифрами і словами "174, 176, 177, 177-1, частини перша і друга статті 178, статті";

6) частину першу статті 265 доповнити словами "Вилучені самогон та інші міцні спиртні напої домашнього вироблення, апарати для їх вироблення після розгляду справи підлягають знищенню працівниками міліції";

7) у частині другій статті 227 слово і цифри "статтею 51" замінити словами і цифрами "статтями 51 і 176";

8) статтю 286 після цифр "173" доповнити цифрами "176".

3. У статті 3 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 23 березня 1977 року (1848-09) "Про порядок застосування заходів адміністративного стягнення до осіб, звільнених від кримінальної відповідальності згідно з статтею 51 Кримінального кодексу Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1977 р., N 14, ст. 129; 1984 р., N 27, ст. 512; 1986 р., N 27, ст. 539) слова "а за корисливі правопорушення - до двохсот карбованців" замінити словами "а за корисливі правопорушення та порушення законодавства про боротьбу з пияцтвом - до трьохсот карбованців".

4. В Указі Президії Верховної Ради Української РСР від 20 травня 1985 року (280-11) "Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму, викорененню самогоноваріння" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1985 р., N 23, ст. 544):

1) статтю 14 викласти в такій редакції:

"14. Виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення, виготовлення або зберігання без мети збуту апаратів для їх вироблення тягнуть за собою накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі від ста до трьохсот карбованців.

Ті ж дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за собою кримінальну відповідальність і караються виправними роботами на строк до двох років або штрафом у розмірі від двохсот до п'ятисот карбованців.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою раніше судимою за виготовлення або зберігання самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення, виготовлення або зберігання апаратів для їх вироблення як з метою збуту, так і без такої, а так само за збут зазначених спиртних напоїв або апаратів, тягнуть за собою кримінальну відповідальність і караються позбавленням волі на строк до двох років або виправними роботами на строк від одного року до двох років";

2) у статті 17 слово і цифри "статтею 16" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 14 і статтею 16";

3) у статті 30 слова "передбачені цим Указом" замінити словами "передбачені статтею 1, частиною першою статті 14, статтею 16 цього Указу".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 12 червня 1987 року
N 4135-XI

^ Наверх
наверх