документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1987, N 49, ст. 1008 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 25 серпня 1987 року "Про заходи профілактики зараження вірусом СНІД" Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

Внести до законодавчих актів Української РСР такі доповнення:

1. Доповнити Кримінальний кодекс Української РСР статтею 108-2 такого змісту:

"Стаття 108-2. Зараження захворюванням СНІД

Завідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження захворюванням СНІД (синдром набутого імунодефіциту) -

карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

Зараження іншої особи захворюванням СНІД особою, яка знала про наявність у неї цієї хвороби, -

карається позбавленням волі на строк до восьми років".

2. Встановити, що попереднє слідство в справах про злочини, передбачені статтею 108-2 Кримінального кодексу Української РСР, провадиться слідчими органів внутрішніх справ.

У зв'язку з цим частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР після цифр "108" доповнити цифрами "108-2".

3. Статтю 55 Закону Української РСР від 15 липня 1971 року "Про охорону здоров'я" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 29, ст. 245) доповнити словами "Спеціальні заходи профілактики і лікування можуть застосовуватися і до інших захворювань у випадках, встановлюваних Міністерством охорони здоров'я СРСР".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 25 листопада 1987 р.
N 4981-XI

^ Наверх