документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1987-02-102003-07-11  

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про деяку зміну порядку стягнення
аліментів на неповнолітніх дітей

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1987, N 8, ст. 149 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 14 жовтня 1986 року "Про деяку зміну порядку стягнення аліментів на неповнолітніх дітей" Президія Верховної Ради Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів Української РСР:

1. У Кодексі про шлюб та сім'ю Української РСР ( 2006-07 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1969 р., додаток до N 26, ст. 204; 1985 р., N 11, ст. 206):

1) частини першу і другу статті 82 викласти в такій редакції:

"Аліменти на неповнолітніх дітей з їх батьків стягуються в розмірі: на одну дитину - чверті, на двох дітей - третини, на трьох і більше дітей половини заробітку (доходу) батьків, але не менш як 20 карбованців на місяць на кожну дитину.

Розмір цих часток і мінімальний розмір аліментів може бути зменшено судом, якщо у того з батьків, який зобов'язаний платити аліменти, є інші неповнолітні діти, які при стягненні аліментів у встановленому цією статтею розмірі виявилися б менш забезпеченими матеріально, ніж діти, які одержують аліменти, а також у випадках, коли той з батьків, з кого стягуються аліменти, є інвалідом першої чи другої групи, або коли діти працюють і мають достатній заробіток, або з інших поважних причин";

2) частину другу статті 89 викласти в такій редакції:

"Розмір аліментів не може перевищувати на одну дитину - чверті, на двох дітей - третини, на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) батьків";

3) частину п'яту статті 92 викласти в такій редакції:

"Відрахування аліментів на підставі заяви особи, яка виявила бажання добровільно платити аліменти, може провадитись і у випадках, коли загальна сума, яка підлягає відрахуванню на підставі заяви і виконавчих документів, перевищує 50 процентів належних боржникові заробітної плати і прирівняних до неї платежів та видач, а також коли з боржника стягуються за рішенням суду або постановою народного судді аліменти на дітей від іншої матері";

4) у частині другій статті 97 слова "меж, встановлених статтею 82 цього ж Кодексу" замінити словами "на одну дитину - чверті, на двох дітей третини, на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) осіб, які зобов'язані утримувати непрацездатних повнолітніх членів їх сім'ї".

2. Частину третю статті 128 Кодексу законів про працю Української РСР (322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) після слів "при відбуванні виправних робіт" доповнити словами "і при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей".

3. Статтю 52 Виправно-трудового кодексу Української РСР ( 3325-07 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 1, ст. 6; 1978 р., N 31, ст. 449; 1985 р., N 42, ст. 986) доповнити після частини третьої новою частиною такого змісту;

"Правило, передбачене частинами другою і третьою цієї статті, про збереження частки заробітку, яка нараховується на особовий рахунок тих, хто відбуває покарання у виправно-трудових колоніях, тюрмах і виправно-трудових колоніях-поселеннях, не поширюється на осіб, які сплачують аліменти на неповнолітніх дітей".

У зв'язку з цим частину четверту статті вважати частиною п'ятою.

4. Статтю 404 Цивільного процесуального кодексу Української РСР (1503-06 ) доповнити після частини другої новою частиною такого змісту:

"Обмеження розміру стягнення з заробітної плати боржника, передбачені частинами першою і другою цієї статті, не поширюються при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей".

У зв'язку з цим частину третю статті вважати частиною четвертою.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 10 лютого 1987 р.
N 3546-XI

^ Наверх