документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту
"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 44, ст.329 )
( Вводиться в дію Постановою
ВР N 459/95-ВР від 23.11.95, ВВР, 1995, N 44, ст.330 )

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст.425) такі зміни і доповнення:

1. Частину третю статті 12 після слів "в розмірі" доповнити цифрами і словом "150 процентів".

2. Частину третю статті 13 викласти в такій редакції: "Інвалідам війни пенсії підвищуються: інвалідам I групи - у розмірі 400 процентів мінімальної пенсії за віком, II групи - 350 процентів мінімальної пенсії за віком, III групи - 200 процентів мінімальної пенсії за віком".

3. Частину третю статті 14 викласти в такій редакції:

"Учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, пенсії підвищуються на 75 процентів мінімальної пенсії за віком, іншим учасникам війни - на 50 процентів мінімальної пенсії за віком".

4. Частину третю статті 15 викласти в такій редакції:

"Членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге, пенсії підвищуються на 150 процентів мінімальної пенсії за віком. Дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, пенсії підвищуються на 50 процентів мінімальної пенсії за віком".

5. У пункті 1 статті 16 цифри "200" замінити цифрами "250".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 23 листопада 1995 року
N 458/95-ВР

^ Наверх