документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1998-01-152001-04-01  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення до деяких законів України
змін щодо відкриття банківських рахунків

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 14, ст.61 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2121-III від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.
30
N 2181-III від 21.12.2000
-
набирає чинності з 1 квітня 2001 року )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Закону N 2121-III від 07.12.2000 )

2. У Законі України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст.272, N 36, ст.474; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст.655; 1995 р., N 13, ст. 85, N 28, ст.203; 1996 р., N 48, ст.264):

1) абзац другий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"Підприємство має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг";

2) частину третю статті 24 викласти в такій редакції:

"3. Підприємство має право відкривати розрахункові (поточні) та інші рахунки для зберігання грошових коштів, здійснення всіх видів операцій у будь-яких банках України та інших держав за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється Національним банком України. Повідомлення про відкриття або закриття своїх рахунків у банках підприємство зобов'язане надіслати податковому органу, у якому воно обліковується як платник податків. Таке повідомлення протягом трьох робочих днів із дня відкриття або закриття рахунку (включаючи день відкриття або закриття) має бути подане безпосередньо або надіслано на адресу відповідного податкового органу поштою з повідомленням про вручення. Форма і зміст повідомлення про відкриття або закриття рахунків підприємства встановлюються центральним податковим органом України".

3. Частини шосту та сьому статті 8 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 51, ст.680; 1993 р., N 7, ст.54; 1994 р., N 3, ст.14; 1995 р., N 14, ст.90) викласти в такій редакції:

"Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємництва та копія документа, що підтверджує взяття суб'єкта підприємництва на податковий облік, є підставою для відкриття рахунків у будь-яких банках України та інших держав за вибором суб'єкта підприємництва і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється Національним банком України.

Повідомлення про відкриття або закриття рахунків у банках суб'єкт підприємництва зобов'язаний надіслати податковому органу, в якому він обліковується як платник податків. Таке повідомлення протягом трьох робочих днів із дня відкриття або закриття рахунку (включаючи день відкриття або закриття) має бути подане особисто або надіслано на адресу податкового органу поштою з повідомленням про вручення. Форма і зміст повідомлення про відкриття або закриття рахунків у банках встановлюються центральним податковим органом України".

4. Статтю 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст.84; 1995 р., N 1, ст.3, N 30, ст.229; 1996 р., N 31, ст.148) доповнити пунктом 7-1 такого змісту:

"7-1) застосовувати до установ банків або юридичних осіб, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які у встановлений законом строк не повідомили про відкриття або закриття рахунків у банках, фінансові санкції у вигляді стягнення від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

II. Прикінцеві положення

1. Закон України "Про внесення до деяких законів України змін щодо відкриття банківських рахунків" набирає чинності з дня опублікування.

2. До створення належних умов для здійснення контролю за проведенням операцій на рахунках у банках, у тому числі щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), за наявності у юридичних осіб та фізичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності рахунків в декількох установах банків, дозволити до 1 січня 1999 року юридичним особам та фізичним особам суб'єктам підприємницької діяльності відкривати розрахункові (поточні) рахунки не більше ніж у двох установах банків.

3. Цей Закон не застосовується при відкритті кореспондентських рахунків комерційних банків, їх філій та відділень.

( Пункт 4 розділу II втратив чинність на підставі Закону N 2181-III від 21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року )

5. Національний банк України визначає порядок нумерації банківських рахунків клієнтів та ведення параметрів їх аналітичного обліку з обов'язковим включенням податкового номера клієнта.

6. До приведення у відповідність із цим Законом інші законодавчі акти діють у частині, що не суперечить йому.

7. Кабінету Міністрів України та Національному банку України: протягом місяця після набрання чинності цим Законом подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до відповідних законів України;

протягом двох тижнів після набрання чинності цим Законом прийняти рішення, спрямовані на його виконання, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із зазначеним Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 16 грудня 1997 року
N 725/97-ВР

^ Наверх
наверх