документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

Про часткове припинення на період реалізації Програми
надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки України
та виходу її з кризового стану дії на території
Української РСР деяких законодавчих актів Союзу РСР і
Української РСР, постанов Уряду СРСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 36, ст.474 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

1. Припинити на період реалізації Програми надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки України та виходу її з кризового стану (1991 рік перше півріччя 1993 року) дію на території Української РСР законів СРСР та Української РСР, указів Президента СРСР та постанов Уряду СРСР згідно з переліком, що додається.

Кабінету Міністрів Української РСР в ході здійснення зазначеної Програми, в разі необхідності, вносити пропозиції про припинення Верховною Радою Української РСР дії інших союзних актів.

2. Встановити, що положення Програми надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки України та виходу її з кризового стану, які мають нормативний характер, застосовуються безпосередньо без прийняття додаткових актів державними органами і є обов'язковими для всіх підприємств, установ і організацій, розташованих на території Української РСР. Це не стосується постанов і нормативних актів, які прийняті раніше Верховною Радою Української РСР.

3. Цю постанову ввести в дію з моменту прийняття.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК

м. Київ, 4 липня 1991 року
N 1292-XII

Додаток
до Постанови Верховної Ради
Української РСР
від 4 липня 1991 року N 1292-XII

Перелік
законів СРСР і Української РСР, указів Президента СРСР
та постанов Уряду СРСР, дія яких припиняється на період
реалізації Програми надзвичайних заходів щодо стабілізації
економіки України та виходу її з кризового стану
(1991 рік - перше півріччя 1993 року)

1. Пункти 2 і 3 статті 2, розділ IV "Податок на експорт та імпорт" Закону СРСР від 14 червня 1990 р. "Про податки з підприємств, об'єднань та організацій".

2. Пункт 7 постанови Верховної Ради СРСР від 14 червня 1990 р. "Про порядок введення в дію Закону СРСР "Про податки з підприємств, об'єднань та організацій".

3. Пункт 6 Указу Президента СРСР від 2 листопада 1990 р. "Про особливий порядок використання валютних ресурсів у 1991 році".

4. Пункт 2 Указу Президента СРСР від 22 березня 1991 р. "Про введення тимчасового порядку стягування податків з підприємств, об'єднань, організацій та громадян".

5. Пункти 6, 8 постанови Ради Міністрів СРСР від 8 грудня 1990 р. N 1253 "Про формування валютних фондів у 1991 році".

6. Постанова Ради Міністрів СРСР від 10 січня 1991 р. N 27 "Про встановлення на 1991 рік ставок податку на експорт та імпорт по зовнішньоторговельних операціях" стосовно податків на експорт сировинних матеріалів.

7. Постанова Кабінету Міністрів СРСР від 15 червня 1991 р. N 360 "Про організаційні заходи щодо розробки виробничих програм і прогнозів соціально-економічного розвитку підприємств, регіонів, республік і Союзу РСР на 1992 рік в умовах формування ринкових відносин".

8. Статті 62 і 65 Кодексу законів про працю Української РСР ( 322-08 ).

9. Пункт 5 статті 22 Закону УРСР від 7 грудня 1990 р. "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування" ( 533-12 ), а також пункт 10 статті 25 цього Закону щодо права зупиняти роботу підприємств, які виконують державне замовлення (строком на один рік).

10. У Законі УРСР від 27 березня 1991 р. "Про підприємства в Українській РСР" ( 887-12 ) (строком на один рік):

абзац другий пункту 1 статті 18 в частині використання прибутку на оплату виробничих, науково-дослідних, проектно-конструкторських, консультаційних та інформаційних послуг, не передбачених державним замовленням, а також на оплату посередницької діяльності підприємницьких організацій, що не займаються безпосередньо торговельними операціями;

пункт 1 статті 19 щодо науково-дослідних установ, проектних, проектно-конструкторських і технологічних організацій;

пункт 3 статті 24 в частині права підприємств відкривати рахунки для зберігання коштів у будь-якому банку інших союзних республік та держав.

11. Скасувати на території України строком на один рік дію нових ставок мита, введених наказом Головного управління державного митного контролю при Раді Міністрів СРСР від 30 травня 1991 р. N 189 "Про затвердження ставок мита на речі, що пересилаються у міжнародних поштових відправленнях або ввозяться громадянами, які проїжджають через державний кордон СРСР".

^ Наверх