документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу
N 1129-IV від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст. 21)

Про внесення змін до
Виправно-трудового кодексу України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 11, ст.48 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Виправно-трудового кодексу України ( 3325-07 ) такі зміни:

1. У статті 13 слова "колонії-поселення для осіб, які твердо стали на шлях виправлення" виключити.

2. У статті 16:

частину другу доповнити словами "а також особи, переведені в ці колонії в порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з колоній загального, посиленого і суворого режиму";

частину третю виключити.

3. Останнє речення частини другої статті 21 викласти у такій редакції: "У різних колоніях-поселеннях тримають засуджених, яких направлено відповідно до вироку суду в колонії-поселення для осіб, що вчинили злочини з необережності, та засуджених, яких направлено відповідно до вироку суду, чи переведено у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, в колонії-поселення для осіб, що вчинили умисні злочини".

4. Друге речення частини другої статті 28 викласти у такій редакції: "Кореспонденція засуджених, а також посилки, передачі і бандеролі, що надходять на їх ім'я, підлягають перегляду".

5. Частини восьму і дев'яту статті 29 викласти у такій редакції:

"На загальному режимі засуджених тримають у загальних камерах, а на суворому режимі - в окремих камерах по дві особи. У необхідних випадках за мотивованою постановою начальника тюрми і за згодою прокурора засуджені можуть триматися в одиночних камерах.

Засуджені, яких тримають у тюрмі, користуються щоденною прогулянкою тривалістю одна година".

6. Абзац четвертий частини першої статті 38 викласти у такій редакції:

"у тюрмах - до п'ятдесяти процентів мінімального розміру заробітної плати".

7. У частині другій статті 39 слова "на загальному режимі" виключити.

8. Частину Другу статті 41 викласти у такій редакції:

"Засудженим, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі в тюрмах, дозволяється одержувати протягом року дві посилки (передачі)".

9. У статті 43:

у частині першій слова "які відбувають покарання у виправно-трудових і виховно-трудових колоніях усіх видів режиму" виключити;

частину другу виключити.

10. Частину другу статті 44 після слова "адресовані" доповнити словами "Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини та".

11. В абзаці четвертому частини першої та абзаці першому частини другої статті 46 слова "для осіб, які твердо стали на шлях виправлення" замінити словами "для осіб, які вчинили умисні злочини".

12. У статті 59:

частину першу викласти у такій редакції:

"У виправно-трудових установах для засуджених, які не мають повної загальної середньої освіти, утворюються середні загальноосвітні школи. Засуджені, які відбувають покарання у виховно-трудових установах і навчаються в них, підручниками, зошитами та письмовим приладдям забезпечуються безкоштовно";

частини другу і третю виключити.

13. Абзац одинадцятий частини першої статті 65 викласти у такій редакції:

"збільшення часу прогулянки засудженим, які перебувають у тюрмі, до двох годин".

14. У статті 66:

частину четверту виключити;

у частині п'ятій слова "на загальному режимі" виключити.

15. У частинах першій і десятій статті 71 слова "начальник загону" замінити словами "начальник відділення соціально-психологічної служби".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 січня 2001 року
N 2214-III

^ Наверх