документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2000-12-212001-10-182002-06-012005-02-01  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у зв'язку з прийняттям Закону України "Про розформування
Національної гвардії Україн
и"

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про розформування Національної гвардії України" (1363-14) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 8, ст. 48) Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести зміни до таких законів України:

1. У пункті 1 частини другої статті 236 Кодексу України ( 80731-10, 80732-10 ) про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 45) слова "Національної гвардії України" виключити.

2. У пункті 1 частини першої статті 38-5 Закону України "Про судоустрій України" ( 2022-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., додаток до N 24, ст. 357; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 26, ст. 204) слова "Національної гвардії" виключити.

3. У підпункті "г" пункту 3 статті 1 Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 2, ст. 3) слова "Національній гвардії України" виключити.

4. У пункті 6 частини першої статті 5 Закону України "Про прокуратуру" (1789-12) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст.793; 1993 р., N 50, ст. 474) слова "Національної гвардії" виключити.

5. У частині другій статті 4 Закону України "Про об'єднання громадян" (2460-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 504) слова "Національній гвардії" виключити.

6. У статті 3, частині шостій статті 9, абзаці першому пункту 1 та в абзаці першому пункту 3 статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190) слова "Національної гвардії України" виключити.

7. У Законі України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1996 р., N 17, ст. 73; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35, N 48, ст. 409):

1) у преамбулі слова "Національної гвардії України" виключити;

2) у частині другій статті 10, статті 48, частині першій статті 49, частині другій статті 52 слова "Головне управління командуючого Національною гвардією України" в усіх відмінках виключити.

8. У статтях 12 та 17 Закону України "Про Службу безпеки України" (2229-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382) слова "Національна гвардія України" в усіх відмінках виключити.

9. Доповнити частину першу статті 2 Закону України "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" ( 2235-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 397; 1995 р., N 42, ст. 304; 1999 р., N 4, ст. 35) новим абзацом такого змісту:

"охорона дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав на території України".

10. У частині першій статті 31, частинах дев'ятій та десятій статті 32, частині другій статті 35, частині восьмій статті 38, частинах другій та п'ятій статті 41, пункті "б" частини першої статті 43, пункті 1 частини другої та частині дев'ятій статті 47 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218; 1997 р., N 31, ст. 199; 1998 р., N 10, ст. 36; 1999 р., N 34, ст. 274) слова "Національної гвардії України" виключити.

11. У частині другій статті 15 Закону України "Про транспорт" (232/94-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446) слова "Національної гвардії України" виключити.

12. У статті 15 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду" ( 266/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 1, ст. 1) слова "Національної гвардії України" виключити.

13. У частині другій статті 24 Закону України "Про зв'язок" (160/95-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 20, ст. 143) слова "Національної гвардії України" виключити.

14. В абзаці другому підпункту "а" пункту 2 та в абзаці другому підпункту "в" частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 1998 р., N 49, ст. 301; 1999 р., N 7, ст. 52, N 51, ст. 453; 2000 р., N 41, ст. 341) слова "Національної гвардії України" виключити.

15. У частині шостій статті 28, частині сьомій статті 29 та частині четвертій статті 35 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (541/97-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 43, ст. 280) слова "Національної гвардії" виключити.

16. У частині десятій статті 8 та частині дев'ятій статті 37 Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 7, ст. 56) слова "Національної гвардії України" виключити.

17. У частині сьомій статті 3 та у частині сьомій статті 26 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (118/98-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 6-7, ст. 24) слова "Національної гвардії" виключити.

18. У статті 4 Закону України "Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 40-41, ст. 249) слова "Головне управління командуючого Національною гвардією України" виключити.

19. В абзаці першому частини другої статті 5 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270) останнє речення виключити.

20. У частині четвертій вступу Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" ( 551-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 197), слова "Національну гвардію України" виключити.

21. У частині четвертій преамбули Стройового статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" ( 549-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 195), слова "Національну гвардію України" виключити.

22. У тексті Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" ( 550-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 196), слова "Національна гвардія України" в усіх відмінках виключити.

23. У частині четвертій вступу Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" ( 548-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 194), слова "Національну гвардію України" виключити.

24. В абзаці першому частини другої статті 37 Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 14, ст. 81) слова "Національної гвардії" виключити.

25. У частині третій статті 8 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" ( 1281-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 4, ст. 25) слова "Національною гвардією України" виключити.

26. У пункті "ж" статті 10, абзаці сьомому частини першої статті 11 та частині другій статті 22 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 5, ст. 21) слова "Національної гвардії України" виключити.

II. Внести зміни до таких постанов Верховної Ради України:

1. В абзаці шостому пункту 2.3 Воєнної доктрини України ( 3529-12 ), затвердженої Постановою Верховної Ради України від 19 жовтня 1993 року (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 43, ст. 409), слова "Національна гвардія" виключити.

2. У підпункті 4.2.9 Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України ( 3720-12 ), затвердженого Постановою Верховної Ради України від 16 грудня 1993 року (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 20), слова "Національної гвардії" виключити.

3. У підпункті 3.14 Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів Служби безпеки України по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю ( 199/94-ВР ), затвердженого Постановою Верховної Ради України від 12 жовтня 1994 року (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 43, ст.391), слова "Національної гвардії" виключити.

4. У пункті 8 Постанови Верховної Ради України від 17 березня 1995 року "Про виконання постанов Верховної Ради України "Про зупинення дії Закону Республіки Крим "Про відновлення конституційних основ державності Республіки Крим", "Про політико-правову ситуацію в Автономній Республіці Крим" та "Про виконання Постанови Верховної Ради України "Про політико-правову ситуацію в Автономній Республіці Крим" ( 91/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 11, ст. 75) слова "підрозділами Національної гвардії України та" виключити.

5. В абзаці третьому Постанови Верховної Ради України від 23 червня 1995 року "Про державний нагляд за безпечним веденням робіт на підприємствах, в установах, організаціях і у військових частинах військових формувань та органів внутрішніх справ і Служби безпеки України" ( 244/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 23, ст. 187) слова "Національної гвардії України" виключити.

6. В абзаці третьому пункту 1 розділу I Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі ( 243/95-ВР ), затвердженого Постановою Верховної Ради України від 23 червня 1995 року (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 193), слова "Національної гвардії України" виключити.

7. У пункті 5 розділу II додатка N 4 до Постанови Верховної Ради України від 12 липня 1996 року "Про структуру бюджетної класифікації України" (327/96-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 208) слова "Національна гвардія України" виключити.

8. В абзаці сімнадцятому пункту 4 розділу V Концепції (основи державної політики) національної безпеки України ( 3/97-ВР ), схваленої Постановою Верховної Ради України від 16 січня 1997 року (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 10, ст. 85), слова "Національну гвардію України" виключити.

9. Пункт 66 Державної програми розвитку законодавства України до 2002 року ( 976-14 ), схваленої Постановою Верховної Ради України від 15 липня 1999 року, виключити.

III. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Президії Верховної Ради України від 21 січня 1992 року "Про надання Головному управлінню командуючого Національною гвардією України статусу Державного комітету України" ( 2050-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 18, ст. 247).

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 21 грудня 2000 року
N 2171-III

^ Наверх
наверх