документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального,
Кримінально-процесуального кодексів України і
Кодексу України про адміністративні правопорушення
у зв'язку з посиленням відповідальності за незаконне
заволодіння транспортними засобами

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінальному кодексі України ( 2001-05, 2002-05 ):

1) доповнити Кодекс статтею 194-1 такого змісту:

"Стаття 194-1. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів
та агрегатів транспортного засобу

Знищення, підробка або заміна ідентифікаційного номера двигуна, шасі або кузова транспортного засобу, або заміна без дозволу відповідних органів державної влади номерної деталі з ідентифікаційним номером транспортного засобу -

карається позбавленням волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією майна або штрафом від п'ятисот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна.

Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна";

2) статтю 215-3 викласти у такій редакції:

"Стаття 215-3. Незаконне заволодіння транспортним засобом

Незаконне заволодіння транспортним засобом з будь-якою метою -

карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або штрафом від однієї до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна.

Ті ж дії, вчинені за попереднім зговором групою осіб або повторно, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя або здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені з проникненням в приміщення чи інше сховище, або якщо вони завдали значної матеріальної шкоди потерпілому, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.

Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені організованою групою чи особливо небезпечним рецидивістом, -

караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Звільняється від кримінальної відповідальності судом особа, яка вперше вчинила дії, передбачені цією статтею (за винятком випадків незаконного заволодіння транспортним засобом з застосуванням будь-якого насильства до потерпілого чи погрозою застосування такого насильства), але добровільно заявила про це правоохоронним органам, повернула транспортний засіб власнику і повністю відшкодувала завдані збитки.

Примітка. Під незаконним заволодінням транспортним засобом в цій статті слід розуміти вчинене умисно, з будь-якою метою протиправне вилучення будь-яким способом транспортного засобу у власника чи користувача всупереч їх волі.

Відповідно до частини 2 цієї статті під повторністю слід розуміти вчинення таких дій особою, яка раніше вчинила незаконне заволодіння транспортним засобом або злочин, передбачений статтями 69, 81-84, 86, 86-1, 86-2, 140-144, 217-2, 223, 228-3, 229-17, 229-19 цього Кодексу";

3) частину другу статті 7-1 після слів і цифр "злісне або особливо злісне хуліганство (стаття 206 частини 2 і 3)" доповнити словами і цифрами "незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене при обтяжуючих обставинах (стаття 215-3 частини 2 і 3)";

4) статтю 10 після слів і цифр "злісне або особливо злісне хуліганство (стаття 206 частини 2 і 3)" доповнити словами і цифрами "незаконне заволодіння транспортним засобом (стаття 215-3)";

5) абзац третій частини четвертої статті 25 після слів і цифр "підробка документів, штампів і печаток, збут їх та використання підроблених документів (стаття 194 частини 1 і 2)" доповнити словами і цифрами "знищення, підробка або заміна вузлів та агрегатів транспортного засобу (стаття 194-1)";

6) у частині першій статті 26:

пункт 1 після слів і цифр "посягання на життя судді, працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця (стаття 190-1)" доповнити словами і цифрами "незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинене організованою групою чи особливо небезпечним рецидивістом (стаття 215-3 частина 3)";

пункт 2 після слів і цифр "особливо злісне хуліганство (стаття 206 частина 3)" доповнити словами і цифрами "незаконне заволодіння транспортним засобом при обтяжуючих обставинах (стаття 215-3 частини 2 і 3)";

7) частину шосту статті 52 після слів і цифр "зловживання владою або посадовим становищем, перевищення влади або посадових повноважень, одержання хабара, посередництво в хабарництві або дачу хабара при обтяжуючих обставинах (статті 165 частина 2, 166 частини 2 і 3, 168, 169 частина 2 і 170 частина 2)" доповнити словами і цифрами "незаконне заволодіння транспортним засобом при обтяжуючих обставинах, крім поєднаного з насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчиненого організованою групою чи особливо небезпечним рецидивістом (стаття 215-3 частини 2 і 3)";

8) пункт 3 частини першої статті 52-1 після слів і цифр "особливо злісне хуліганство (стаття 206 частина 3)" доповнити словами і цифрами "незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинене організованою групою чи особливо небезпечним рецидивістом (стаття 215-3 частина 3)";

9) пункт 2 частини шостої статті 53 після слів і цифр "особливо злісне хуліганство (стаття 206 частина 3)" доповнити словами і цифрами "незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинене організованою групою чи особливо небезпечним рецидивістом (стаття 215-3 частина 3)";

10) абзац перший примітки до статті 81 після цифр "140-144" доповнити цифрами "215-3";

11) примітку до статті 140 після цифр "142" доповнити цифрами "215-3";

12) примітку до статті 215 після цифр "215-2" доповнити цифрами "215-3".

2. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ):

1) у частині другій статті 112 після цифр "194" доповнити цифрами "194-1", а слова і цифри "частинами 2 і 3 статті 215-3" статтями" замінити цифрами "215-3";

2) у статті 425 слова і цифри "частиною 1 статті 215-3" виключити.

3. У назві та частині другій статті 121-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "та підробка номерів агрегатів транспортних засобів", "або підробка номерів агрегатів транспортних засобів" виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 21 вересня 2000 року
N 1981-III

^ Наверх
наверх