документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо державної реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про підприємництво" (698-12) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 51, ст. 680; 1993 р., N 7, ст. 54; 1994 р., N 3, ст. 14; 1995 р., N 14, ст. 90; 1998 р., N 14, ст. 61, N 17, ст. 80):

1) частину першу статті 6 після слів "організаційних формах" доповнити словами "визначених законами України";

2) частину другу статті 8 доповнити абзацом такого змісту:

"при створенні відкритих акціонерних товариств (крім відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та/або корпоратизації) подається засвідчений Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіт про наслідки підписки на акції".

2. Частину другу статті 52 Закону України "Про господарські товариства" (1576-12) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1994 р., N 3, ст. 11; 1995 р., N 14, ст. 93) викласти у такій редакції:

"До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю кожен з учасників зобов'язаний внести до статутного фонду не менше 30 відсотків вказаного в установчих документах вкладу. Внесення до статутного фонду грошей підтверджується документами, виданими банківською установою".

3. Частину першу статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (509-12) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 1998 р., N 29, ст. 190) доповнити пунктом 17 такого змісту:

"17) звертатися у передбачених законом випадках до суду або арбітражного суду з заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності";

у частині другій цифри "15-16" замінити цифрами "15-17".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Суб'єкти підприємницької діяльності, створені в організаційних формах, не передбачених законами України, державна реєстрація яких проведена до набрання чинності цим Законом, зобов'язані привести організаційну форму у відповідність з вимогами законів України протягом п'яти років після набрання чинності цим Законом. При цьому плата за перереєстрацію не справляється.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 21 вересня 2000 року
N 1987-III

^ Наверх