документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів України щодо
відповідальності за порушення правил про валют
ні
операції

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України такі зміни:

1. У Кримінальному кодексі України ( 2001-05, 2002-05 ):

1) статтю 80 виключити;

2) у частині другій статті 7-1 слова і цифри "порушення правил про валютні операції при обтяжуючих обставинах (стаття 80 частина 2)" виключити;

3) у частині першій статті 26:

у пункті 1 слова і цифри "порушення правил про валютні операції при обтяжуючих обставинах (стаття 80 частина 2)" виключити;

у пункті 2 слова і цифри "порушення правил про валютні операції (стаття 80)" виключити;

4) у частині шостій статті 52 слова і цифри "порушення правил про валютні операції при обтяжуючих обставинах (стаття 80 частина 2)" виключити;

5) у частині першій статті 186 цифри і слова "80 частина 2 (порушення правил про валютні операції при обтяжуючих обставинах)" виключити.

2. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ):

1) у пункті 2 частини першої статті 34 слова і цифри "частиною другою статті 80" виключити;

2) у частині третій статті 112 слова і цифри "частиною 2 статті 80" виключити;

3) у частині другій статті 155 цифри "78 - 80" замінити цифрами "78 79";

4) у статті 425 цифру "80" виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 14 вересня 2000 року
N 1945-III

^ Наверх