документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку
з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні"

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (996-14) Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 18 Закону України "Про господарські товариства" (1576-12) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1995 р., N 14, ст. 93):

частину першу викласти в такій редакції:

"Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до законодавства. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, грунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики";

у частині другій слова "річного балансу і" замінити словами "річної фінансової".

2. У статті 29 Закону України "Про підприємства в Україні" (887-12) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст. 272; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст. 83; 1995 р., N 14, ст. 90, ст. 93):

абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

"Порядок організації та ведення бухгалтерського обліку і подання фінансової та статистичної звітності визначається відповідним законодавством";

у пункті 4 слова "річний баланс і", "річного балансу і" замінити відповідно словами "річна фінансова" та "річної фінансової", а слово "підлягають" - словом "підлягає".

3. В абзаці шостому частини вісімнадцятої статті 8 Закону України "Про підприємництво" (698-12) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 17, ст. 80) слово "бухгалтерської" замінити словом "фінансової".

4. В абзаці першому частини першої статті 164-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "бухгалтерської або статистичної звітності" замінити словами "фінансової або статистичної звітності, неподання фінансової звітності".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 травня 2000 року
N 1708-III

^ Наверх