документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко"
на території Одеського морського торговельного порту

Цей Закон визначає порядок створення, функціонування та ліквідації спеціальної (вільної) економічної зони "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту.

Стаття 1. Створення спеціальної (вільної) економічної зони
"Порто-франко"

1. Спеціальна (вільна) економічна зона "Порто-франко" (далі - СЕЗ "Порто-франко") створюється на строк 25 років на території Одеського морського торговельного порту у межах штучно насипаної та намитої в акваторії Одеської затоки Чорного моря території Карантинного молу площею 32,5 гектара. Зі сходу, півночі та заходу територія СЕЗ "Порто-франко" межує з акваторією Одеської затоки Чорного моря. На півдні межа СЕЗ "Порто-франко" довжиною 660 метрів проходить по береговій смузі. Загальна довжина периметра території СЕЗ "Порто-франко" становить 3 кілометри. Оригінал карти СЕЗ "Порто-франко" зберігається в Одеській міській раді.

2. Метою створення СЕЗ "Порто-франко" є залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для збереження існуючих та створення нових робочих місць, впровадження новітніх технологій, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і підприємництва, завантаження потужностей портового комплексу та розвитку його інфраструктури, збільшення поставок високоякісних товарів і послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури.

3. На території СЕЗ "Порто-франко" встановлюється та діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" ( 2673-12 ), з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Стаття 2. Особливості дії законодавства України у СЕЗ
"Порто-франко"

1. Законодавство України у СЕЗ "Порто-франко" діє в межах Конституції України ( 254к/96-ВР ) з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" та цим Законом.

2. Органи виконавчої влади на території СЕЗ "Порто-франко" діють в межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

3. Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом правового режиму функціонування СЕЗ "Порто-франко" на весь строк, визначений статтею 1 цього Закону.

4. У разі зміни законодавства України з питань оподаткування та митного регулювання до суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" на їх вимогу протягом періоду функціонування СЕЗ "Порто-франко" застосовуються особливості оподаткування та митного регулювання, передбачені цим Законом на день їх реєстрації як суб'єктів СЕЗ "Порто-франко".

Стаття 3. Органи управління СЕЗ "Порто-франко"

Органами управління СЕЗ "Порто-франко" є:

Одеська обласна державна адміністрація;

Одеська міська рада;

орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко".

Стаття 4. Повноваження Одеської обласної державної адміністрації та Одеської міської
ради щодо управління СЕЗ "Порто-франко"

1. Одеська обласна державна адміністрація здійснює свої повноваження на території СЕЗ "Порто-франко" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ), цього Закону та інших нормативно-правових актів.

2. До сфери повноважень Одеської обласної державної адміністрації також належать:

забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ "Порто-франко";

затвердження положення про орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко";

розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території СЕЗ "Порто-франко";

регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Порто-франко" іноземних працівників;

надання центральним органам виконавчої влади інформації щодо функціонування СЕЗ "Порто-франко";

затвердження порядку укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Порто-франко" щодо умов реалізації інвестиційного проекту;

затвердження порядку реєстрації суб'єктів СЕЗ "Порто-франко";

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

3. Одеська міська рада здійснює свої повноваження на території СЕЗ "Порто-франко" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), цього Закону та інших нормативно-правових актів.

4. До сфери повноважень Одеської міської ради також належать:

визначення стратегічних напрямів розвитку СЕЗ "Порто-франко";

внесення пропозицій про зміни в статусі СЕЗ "Порто-франко" у порядку, встановленому законодавством України;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

Стаття 5. Повноваження органу господарського розвитку і
управління СЕЗ "Порто-франко"

1. Органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко" (далі - орган господарського розвитку) є Одеський морський торговельний порт. Положення про орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко" затверджується Одеською обласною державною адміністрацією.

2. До компетенції органу господарського розвитку належать:

організація облаштування території СЕЗ "Порто-франко";

організація і контроль за будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури та розвиток мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Порто-франко" щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Одеською обласною державною адміністрацією;

укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території СЕЗ "Порто-франко", будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури СЕЗ "Порто-франко";

видача дозволів суб'єктам СЕЗ "Порто-франко" на будівництво нових господарських об'єктів, що реалізують на території СЕЗ "Порто-франко" інвестиційні проекти, затверджені Одеською обласною державною адміністрацією;

участь у розробці та реалізації інвестиційних проектів;

реєстрація суб'єктів СЕЗ "Порто-франко", що реалізують на території СЕЗ "Порто-франко" інвестиційні проекти, затверджені Одеською обласною державною адміністрацією;

підготовка пропозицій Одеській міській раді щодо ставок орендної плати, розмірів плати та тарифів за комунальні послуги;

здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території СЕЗ "Порто-франко";

складання та подання статистичної звітності про функціонування СЕЗ "Порто-франко" відповідно до законодавства України;

організація підготовки (перепідготовки) кадрів;

виконання інших функцій та повноважень, визначених в положенні та переданих до його компетенції іншими органами управління СЕЗ "Порто-франко".

Стаття 6. Суб'єкти СЕЗ "Порто-франко"

1. Суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" є суб'єкти підприємницької діяльності юридичні особи, які розташовані на території СЕЗ "Порто-франко" і реалізують на цій території затверджені Одеською обласною державною адміністрацією інвестиційні проекти вартістю, еквівалентною не менше 1 млн. доларів США, на підставі договору (контракту) з органом господарського розвитку щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту та які зареєстровані органом господарського розвитку як суб'єкти СЕЗ "Порто-франко".

2. Орган господарського розвитку видає суб'єктам СЕЗ "Порто-франко" свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує право на отримання пільг, визначених цим Законом.

3. За реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" справляється плата, розмір якої встановлюється Одеською обласною державною адміністрацією.

Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Порто-франко", спрямовуються органом господарського розвитку на розвиток інфраструктури СЕЗ "Порто-франко" у порядку, визначеному Одеською обласною державною адміністрацією за погодженням з Міністерством фінансів України.

Стаття 7. Умови провадження підприємницької діяльності на
території СЕЗ "Порто-франко"

1. На території СЕЗ "Порто-франко" можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.

2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений у СЕЗ "Порто-франко", поширюється на суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" виключно під час здійснення ними підприємницької діяльності в період реалізації затверджених в установленому цим Законом порядку інвестиційних проектів на території СЕЗ "Порто-франко".

3. Створення на території СЕЗ "Порто-франко" комерційних банків, їх філій, аудиторських фірм, страхових, інших фінансових організацій, учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з Одеською обласною державною адміністрацією.

4. Затвердження Одеською обласною державною адміністрацією інвестиційного проекту та укладення договору (контракту) щодо умов його реалізації з органом господарського розвитку є підставою для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності органом господарського розвитку як суб'єкта СЕЗ "Порто-франко", укладення договорів оренди землі, приміщень тощо.

5. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом господарського розвитку щодо умов реалізації інвестиційного проекту Одеська міська рада може внести пропозиції Одеській обласній державній адміністрації про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту, а також внести органу господарського розвитку пропозицію про скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" у встановленому законодавством порядку.

6. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом господарського розвитку щодо умов реалізації затвердженого в установленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Одеська обласна державна адміністрація може прийняти рішення про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту, а також внести пропозиції органу господарського розвитку про скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" у встановленому законодавством порядку.

7. Рішення Одеської обласної державної адміністрації про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту та рішення органу господарського розвитку про розірвання договору (контракту), укладеного з суб'єктом СЕЗ "Порто-франко", або скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Стаття 8. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької
діяльності, створюваних у СЕЗ "Порто-франко"

На території СЕЗ "Порто-франко" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється у встановленому законодавством порядку.

Стаття 9. Порядок ввезення на територію СЕЗ "Порто-франко" товарів та інших предметів
та вивезення товарів та інших предметів з території СЕЗ "Порто-франко"

1. На території СЕЗ "Порто-франко" запроваджується спеціальний митний режим.

Відповідно до цього спеціального митного режиму на території СЕЗ "Порто-франко" встановлюється такий порядок ввезення (вивезення) товарів та інших предметів:

а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з-за меж митної території України на територію СЕЗ "Порто-франко" для використання в межах СЕЗ "Порто-франко" ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;

б) у разі ввезення на митну територію України з території СЕЗ "Порто-франко" товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію СЕЗ "Порто-франко", податки сплачуються в порядку, встановленому законодавством України для оподаткування товарів, що імпортуються.

До митної вартості товарів та інших предметів, зазначених у цьому пункті, не включається вартість послуг щодо зберігання товарів та інших предметів, їх перевантаження, дороблення, сортування, пакетування, здійснюваних на території СЕЗ "Порто-франко".

Операції з надання зазначених послуг не підлягають обкладенню податком на додану вартість;

в) у разі вивезення з території СЕЗ "Порто-франко" за межі митної території України товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю або достатньо перероблених чи оброблених, на території СЕЗ "Порто-франко", вивізне мито та акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;

г) у разі вивезення з території СЕЗ "Порто-франко" за межі митної території України товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію СЕЗ "Порто-франко", вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;

д) у разі вивезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з митної території України на територію СЕЗ "Порто-франко" вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;

е) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію СЕЗ "Порто-франко" з метою транзиту через територію СЕЗ "Порто-франко" митні збори справляються відповідно до законодавства України;

є) в інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.

Не звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів та інших предметів, повністю вироблених, достатньо перероблених або оброблених на території СЕЗ "Порто-франко".

Повністю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими у СЕЗ "Порто-франко" вважаються товари, які відповідають критеріям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ).

Строк перебування товарів та інших предметів на території СЕЗ "Порто-франко" не обмежується, крім випадків, коли товари та інші предмети мають обмежений строк зберігання.

Положення цієї частини не поширюються на товарообмінні (бартерні) операції та операції з давальницькою сировиною.

2. Митний контроль за переміщенням товарів та інших предметів через межі території СЕЗ "Порто-франко" здійснюється відповідно до законодавства України з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України, з урахуванням норм цього Закону.

Для запобігання несанкціонованому і неконтрольованому проникненню на територію СЕЗ "Порто-франко" або за її межі фізичних осіб, транспортних засобів, а також ввезенню і вивезенню товарів та інших предметів територія СЕЗ "Порто-франко" огороджується по периметру і облаштовується відповідно до вимог Державної митної служби України.

Території зон митного контролю для СЕЗ "Порто-франко", їх межі та режим переміщення товарів, транспортних засобів і громадян встановлюються Державною митною службою України.

Митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через межі території СЕЗ "Порто-франко", здійснюється відповідно до законодавства України.

За митне оформлення товарів та інших предметів, а також перебування їх під митним контролем на території СЕЗ "Порто-франко" справляються митні збори відповідно до законодавства України.

Організація робіт з облаштування митної інфраструктури і огородження СЕЗ "Порто-франко" та їх фінансування здійснюються органом господарського розвитку.

Спеціальний митний режим на території СЕЗ "Порто-франко" запроваджується з дня затвердження Державною митною службою України акта приймання-передачі в експлуатацію об'єктів митної інфраструктури.

3. імпорт суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" товарів та інших предметів для потреб власного виробництва на територію СЕЗ "Порто-франко" та експорт товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених на території СЕЗ "Порто-франко", не підлягає ліцензуванню та квотуванню, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

4. На зовнішньоекономічні операції, що здійснюються у СЕЗ "Порто-франко", поширюється спеціальний режим експорту (імпорту) товарів та інші заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження щодо ввезення на митну територію України з території СЕЗ "Порто-франко" та вивезення з митної території України на територію СЕЗ "Порто-франко" окремих видів товарів.

Стаття 10. Особливості оподаткування та валютного
регулювання на території СЕЗ "Порто-франко"

1. Суб'єктам СЕЗ "Порто-франко" надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати податку на прибуток підприємств.

2. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток суб'єктів СЕЗ "Порто-франко", одержаний на території СЕЗ "Порто-франко" від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Одеською обласною державною адміністрацією.

Прибуток таких платників податку, одержаний з четвертого по шостий рік включно від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Одеською обласною державною адміністрацією, оподатковується за ставкою 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Ця норма застосовується з моменту одержання суб'єктом СЕЗ "Порто-франко" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту.

Це положення не поширюється на частину прибутку, одержану від здійснення інвестицій за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів та коштів Державного інноваційного фонду.

Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається Державною податковою адміністрацією України.

3. До валового доходу суб'єкта СЕЗ "Порто-франко", нарахованого з метою оподаткування, не включається одержана згідно з затвердженим Одеською обласною державною адміністрацією інвестиційним проектом, що реалізується на території СЕЗ "Порто-франко", сума інвестицій у вигляді:

коштів;

матеріальних цінностей;

нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.

У разі якщо протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції, передбаченої цією частиною, суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді.

4. Валютне регулювання на території СЕЗ "Порто-франко" здійснюється відповідно до законодавства України з урахуванням норм, визначених цим Законом.

Надходження в іноземній валюті від реалізації суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" продукції, товарів (робіт, послуг), вироблених або наданих у СЕЗ "Порто-франко", не підлягають обов'язковому продажу.

Стаття 11. Порядок в'їзду у СЕЗ "Порто-франко" та виїзду з
неї

Кабінет Міністрів України може встановлювати спеціальний порядок перетинання кордону України іноземцями та особами без громадянства, які прямують у СЕЗ "Порто-франко", а також спеціальний порядок в'їзду у СЕЗ "Порто-франко" і виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Стаття 12. Порядок ліквідації СЕЗ "Порто-франко"

1. СЕЗ "Порто-франко" вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено, якщо його не продовжено в установленому законодавством України порядку.

2. СЕЗ "Порто-франко" може бути ліквідована законом до закінчення строку, на який її було створено, відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".

Стаття 13. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ
"Порто-франко" у разі її ліквідації

Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" у разі її ліквідації.

Спори між органами управління СЕЗ "Порто-франко", суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією СЕЗ "Порто-франко", підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності - у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.

Стаття 14. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

3. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України ( 254к/96-ВР ) дія Указу Президента України від 28 червня 1999 року N 760/99 "Про вільну економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 23 березня 2000 року
N 1607-III

^ Наверх
наверх