документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність з 01.06.2012 р. на підставі Кодексу
N 4495-VI від 13 березня 2012 ро
ку)

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з
питань митної справи

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про митну справу в Україні" (1262-12) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 44, ст. 575; 1994 р., N 20, ст. 116):

1) у преамбулі слова "Декларації про державний суверенітет України" замінити словами "Конституції України";

2) статтю 4 викласти у такій редакції:

"Стаття 4. Керівництво митною справою

Засади митної справи визначаються виключно законом. Кабінет Міністрів України організовує і забезпечує здійснення митної справи. Безпосереднє керівництво митною справою покладається на Державну митну службу України, яка є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. Положення про Державну митну службу України затверджується Президентом України";

3) статтю 5 викласти у такій редакції:

"Стаття 5. Митні органи

Митні органи України безпосередньо здійснюють митну справу.

Систему митних органів України складають:

Державна митна служба України;

регіональні митниці;

митниці;

спеціалізовані митні управління та організації;

установи і навчальні заклади.

Митні органи України, їх автомобільний транспорт, морські, річкові та повітряні судна мають розпізнавальний знак і прапор. Опис прапора і розпізнавального знака затверджується Верховною Радою України.

Створення, реорганізація та ліквідація митниць, спеціалізованих митних управлінь та організацій, установ і навчальних закладів здійснюється Державною митною службою України за погодженням з Міністерством фінансів України.

Митні органи України у своїй діяльності взаємодіють з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації та громадяни не мають права втручатися в службову діяльність митних органів України, крім випадків, передбачених законами України".

2. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203; 1994 р., N 20, ст.116):

1) у частині четвертій статті 8 слова "державного управління в галузі митної справи є Державний митний комітет України" замінити словами "в галузі митної справи є Державна митна служба України, яка є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом";

2) у статті 9:

частину першу викласти у такій редакції:

"Безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні органи України. Система митних органів України складається з Державної митної служби України, регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних управлінь та організацій, установ і навчальних закладів";

у частині четвертій:

у першому реченні слова "територіальні митні управління" замінити словами "регіональні митниці відповідно до закону";

у другому реченні слова "та інших митних установ України здійснюється Державним митним комітетом України" замінити словами "спеціалізованих митних управлінь та організацій, установ і навчальних закладів здійснюється Державною митною службою України";

3) у тексті Кодексу слова "Державний митний комітет України" замінити словами "Державна митна служба України" у відповідних відмінках.

3. У частині третій статті 5 та частині четвертій статті 17 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (2097-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259) слова "Державний митний комітет України" замінити словами "Державна митна служба України" у відповідних відмінках.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 22 лютого 2000 року
N 1480-III

^ Наверх