документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою

На виконання вимоги більш як трьох мільйонів громадян України, засвідченої в установленому порядку протоколом Центральної виборчої комісії "Про загальні підсумки збирання підписів громадян України під вимогою проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою" від 15 січня 2000 року,виходячи з нагальної необхідності консолідації суспільства для вирішення найважливіших соціально-економічних проблем, забезпечення ефективного функціонування всього державного механізму в Україні, подолання багаторічного протистояння і конфронтації між різними політичними силами, органами законодавчої і виконавчої влади, що істотно гальмує здійснення економічних перетворень і ставить під загрозу утвердження незалежної, демократичної, правової Української держави, з метою з'ясування позиції громадян України щодо ряду актуальних питань, від своєчасного вирішення яких залежить майбутнє країни, а також внесення у зв'язку з цим відповідних змін до Основного Закону України, керуючись статтею 72 та пунктом 6 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Проголосити проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою у неділю 16 квітня 2000 року.

2. Включити до бюлетенів для таємного голосування такі питання та можливі відповіді на них:

1) "Чи висловлюєтеся Ви за недовіру Верховній Раді України XIV скликання і внесення у зв'язку з цим доповнення до частини другої статті 90 Конституції України такого змісту: "а також у разі висловлення недовіри Верховній Раді України на всеукраїнському референдумі, що дає підстави Президентові України для розпуску Верховної Ради України ?"

Так.

Ні".

2) "Чи підтримуєте Ви пропозиції про доповнення статті 90 Конституції України новою третьою частиною такого змісту:

"Президент України може також достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо Верховна Рада України протягом одного місяця не змогла сформувати постійно діючу парламентську більшість або у разі незатвердження нею протягом трьох місяців підготовленого і поданого в установленому порядку Кабінетом Міністрів України Державного бюджету України", яка б установлювала додаткові підстави для розпуску Президентом України Верховної Ради України, та відповідне доповнення пункту 8 частини першої статті 106 Конституції України словами:

"та в інших випадках, передбачених Конституцією України ?"

Так.

Ні".

3) "Чи згодні Ви з необхідністю обмеження депутатської недоторканності народних депутатів України і вилученням у зв'язку з цим частини третьої статті 80 Конституції України:

"Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані ?"

Так.

Ні".

4) "Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300 і пов'язаною з цим заміною у частині першій статті 76 Конституції України слів "чотириста п'ятдесят" на слово "триста", а також внесенням відповідних змін до виборчого законодавства ?"

Так.

Ні".

5) "Чи підтримуєте Ви необхідність формування двопалатного парламенту в Україні, одна з палат якого представляла б інтереси регіонів України і сприяла б їх реалізації, та внесення відповідних змін до Конституції України і виборчого законодавства ?"

Так.

Ні".

6) "Чи згодні Ви з тим, що Конституція України має прийматися всеукраїнським референдумом ?"

Так.

Ні".

3. Волевиявлення громадян України здійснюється шляхом викреслення в разі позитивної відповіді слова "Ні", а в разі негативної відповіді - слова "Так".

4. Покласти підготовку і проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з питань, передбачених цим Указом, на Центральну виборчу комісію, відповідні територіальні та дільничні комісії.

Центральна виборча комісія, територіальні та дільничні комісії здійснюють повноваження щодо підготовки і проведення всеукраїнського референдуму відповідно до Конституції України, Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ), а такожЗакону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) в частині, що не суперечить Конституції України.

5. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування підготовки та проведення всеукраїнського референдуму згідно з кошторисом, затвердженим Центральною виборчою комісією.

6. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям надавати необхідну організаційну та технічну допомогу комісіям з всеукраїнського референдуму.

7. Цей Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 15 січня 2000 року
N 65/2000

^ Наверх