документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10)

Про внесення змін до Закону України "Про плату за землю"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про плату за землю" (2535-12) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238) такі зміни:

1. Статтю 7 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

"Встановлені частиною другою цієї статті ставки земельного податку застосовуються з урахуванням коефіцієнтів індексації, визначених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік".

2. Статтю 23 доповнити частиною другою такого змісту:

"Грошова оцінка земельної ділянки щороку станом на 1 січня уточнюється на коефіцієнт індексації, порядок проведення якої затверджується Кабінетом Міністрів України".

II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 22 грудня 1999 року
N 1344-XIV

^ Наверх