документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України з питань охорони навколишнього природного середовища

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N 15, ст. 70 )

З метою поліпшення охорони навколишнього природного середовища та посилення відповідальності за порушення вимог природоохоронного законодавства Верховна Рада України постановляє:

Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни і доповнення:

I. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):

1. Доповнити Кодекс статтями 59-1, 65-1, 77-1, 78-1, 85-1, 86-1, 88-1, 88-2, 90-1, 91-1, 91-2 такого змісту:

"Стаття 59-1. Порушення вимог щодо охорони територіальних
і внутрішніх морських вод від забруднення і
засмічення

Забруднення і засмічення територіальних і внутрішніх морських вод внаслідок скидів із суден, здійснених без дозволу спеціально уповноважених на те державних органів або з порушенням встановлених правил, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Проведення навантажувальних та розвантажувальних робіт, що можуть призвести до забруднення територіальних і внутрішніх морських вод, без дозволу органів державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища, якщо одержання такого дозволу передбачено законодавством України, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неповідомлення адміністрації найближчого порту України про проведене внаслідок крайньої необхідності без належного на те дозволу скидання у море шкідливих речовин з судна або іншого плавучого засобу, повітряного судна, платформи чи іншої штучно спорудженої у морі конструкції, а у випадках скидання з метою поховання - і органу, який видає дозволи та таке скидання, одразу після здійснення або в ході здійснення такого скидання -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб судна або іншого плавучого засобу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

"Стаття 65-1. Знищення або пошкодження полезахисних лісових
смуг та захисних лісових насаджень

Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг, захисних лісових насаджень вздовж берегів річок, каналів, навколо водних об'єктів, гідротехнічних споруд, на смугах відводу автомобільних доріг, залізниць та інших захисних лісових насаджень -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від 0,4 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - від 0,6 до 1,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

"Стаття 77-1. Самовільне випалювання сухої рослинності або
її залишків

Випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, а також опалого листя у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища або з порушенням умов такого дозволу -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від 0,2 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - від 0,4 до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - від 0,9 до двох з половиною неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

"Стаття 78-1. Порушення порядку здійснення діяльності,
спрямованої на штучні зміни стану атмосфери
і атмосферних явищ

Порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ у господарських цілях, -

тягне за собою накладення штрафу від 0,6 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

"Стаття 85-1. Виготовлення та збут заборонених знарядь
добування об'єктів тваринного або рослинного
світу

Виготовлення, збут заборонених знарядь добування об'єктів тваринного або рослинного світу, а також збут незаконно добутої продукції -

тягнуть за собою накладення штрафу від 0,2 до 0,9 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією цих знарядь, матеріалів та засобів для їх виготовлення";

"Стаття 86-1. Експлуатація на водних об'єктах водозабірних
споруд, не забезпечених рибозахисним
обладнанням

Експлуатація на водних об'єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням, якщо його наявність передбачена відповідними нормативами, або з неефективно працюючим рибозахисним обладнанням -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від 0,4 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - від 0,6 до 1,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

"Стаття 88-1. Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів
тваринного або рослинного світу, правил
утримання диких тварин у неволі або в
напіввільних умовах

Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу -

тягне за собою накладення штрафу від 0,2 до 0,6 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією об'єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

Ті самі дії, вчинені щодо об'єктів тваринного або рослинного світу, які перебували в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України, -

тягнуть за собою накладення штрафу від 0,4 до 1,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією об'єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

Порушення правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах -

тягне за собою накладення штрафу від 0,2 до 0,6 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією об'єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

Стаття 88-2. Порушення правил створення, поповнення,
зберігання, використання або державного
обліку зоологічних, ботанічних колекцій
та торгівлі ними

Порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання або державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлі ними -

тягне за собою накладення штрафу від 0,2 до 0,9 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією колекції або без такої";

"Стаття 90-1. Невиконання правил і норм у процесі створення,
виробництва, зберігання, транспортування, використання, знешкодження, ліквідації,
захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій

Невиконання правил і норм у процесі створення нових штамів мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від 0,6 до 1,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - від 0,9 до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невиконання правил і норм екологічної безпеки у процесі виробництва, зберігання, транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від 0,9 до 1,7 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - від 1,3 до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

"Стаття 91-1. Невиконання вимог екологічної безпеки у
процесі впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків,
раціоналізаторських пропозицій, нової техніки,
технологій і систем, речовин і матеріалів

Впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, нової техніки, технологій і систем, речовин і матеріалів, що не відповідають встановленим нормативам екологічної безпеки та іншим вимогам щодо охорони навколишнього природного середовища, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від 0,2 до 0,6 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Стаття 91-2. Перевищення лімітів та нормативів використання
природних ресурсів

Перевищення затверджених лімітів та нормативів використання природних ресурсів -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від 0,1 до 1,7 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - від 0,2 до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

2. Статті 77, 78, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 153, 188-5, 238-1, 240, 241 і 242 ( 80731-10 ), ( 80732-10 ) викласти в такій редакції:

"Стаття 77. Порушення вимог пожежної безпеки в лісах

Порушення вимог пожежної безпеки в лісах -

тягне за собою накладення штрафу на громадян до 0,4 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 78. Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих
речовин в атмосферу або шкідливого впливу на неї
фізичних та біологічних факторів

Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноважених на те державних органів або недодержання вимог, передбачених наданим дозволом, інші порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря або перевищення граничних нормативів утворення забруднюючих речовин під час експлуатації технологічного устаткування, споруд і об'єктів -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 0,6 до 1,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Перевищення гранично допустимих рівнів шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря або шкідливий фізичний чи біологічний вплив на атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноважених на те державних органів у випадках, коли необхідність одержання такого дозволу передбачена законодавством, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 0,6 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

"Стаття 82. Порушення правил складування, зберігання,
розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використання промислових і
побутових відходів

Порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використання промислових і побутових відходів -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - від 0,6 до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 83. Порушення правил застосування, зберігання,
транспортування, знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів,
токсичних хімічних речовин та інших препаратів

Порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від 0,6 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - від 0,9 до двох з половиною неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

"Стаття 85. Порушення правил використання об'єктів тваринного світу

Порушення правил полювання, рибальства, здійснення інших видів спеціального використання об'єктів тваринного світу -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від 0,2 до 0,6 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є особистою власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої і на посадових осіб - від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є особистою власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої.

Грубе порушення правил полювання (полювання без належного на те дозволу, в заборонених місцях, у заборонений час, забороненими знаряддями або способами) -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від 0,9 до 1,7 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є особистою власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої або позбавлення права полювання на строк до трьох років з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є особистою власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої і на посадових осіб - від 1,3 до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є особистою власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої";

"Стаття 87. Порушення вимог щодо охорони середовища
перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин

Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - від 0,6 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Невжиття заходів щодо запобігання загибелі диких тварин, погіршенню середовища їх перебування та умов міграції або добування диких тварин, які зазнають лиха, -

тягне за собою накладення штрафу від 0,6 до 1,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Стаття 88. Незаконне вивезення з України і ввезення на її
територію об'єктів тваринного і рослинного світу

Незаконне вивезення з України або ввезення на її територію об'єктів тваринного і рослинного світу, в тому числі зоологічних і ботанічних колекцій, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією цих об'єктів або без такої і на посадових осіб - від 0,6 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією цих об'єктів або без такої.

Ті самі дії щодо видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України або охорона і використання яких регулюється відповідними міжнародними договорами України, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 0,9 до 1,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією цих об'єктів або без такої і на посадових осіб - від одного до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих об'єктів або без такої.

Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами

Жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення інших дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи загибелі, -

тягнуть за собою накладення штрафу від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Стаття 90. Порушення вимог щодо охорони видів тварин і
рослин, занесених до Червоної книги України

Порушення умов оселення видів тварин та зростання рослин, занесених до Червоної книги України, незаконне вилучення з природного середовища рослин, занесених до Червоної книги України, невиконання вимог наданих дозволів на вилучення з природного середовища та здійснення інших видів використання тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, а також порушення умов утримання тварин і рослин цих видів у ботанічних садах, дендрологічних та зоологічних парках, інших спеціально створених умовах, що призвело до їх загибелі, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 0,2 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого і на посадових осіб - від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого.

Стаття 91. Порушення правил охорони та використання
територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Здійснення в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, а також територій, зарезервованих для наступного заповідання, забороненої господарської та іншої діяльності, порушення інших вимог режиму цих територій та об'єктів, самовільна зміна їх меж, невжиття заходів для попередження і ліквідації негативних наслідків аварій або іншого шкідливого впливу на території та об'єкти природно-заповідного фонду -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 0,2 до 1,7 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих природних ресурсів чи без такої і на посадових осіб - від 0,6 до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих природних ресурсів чи без такої";

"Стаття 153. Знищення або пошкодження зелених насаджень або
інших об'єктів озеленення населених пунктів

Знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев, чагарників, газонів, квітників та інших об'єктів озеленення в населених пунктах, невжиття заходів для їх охорони, а також самовільне перенесення в інші місця під час забудови окремих ділянок, зайнятих об'єктами озеленення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 0,2 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

"Стаття 188-5. Невиконання законних розпоряджень чи
приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі
охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної
та ядерної безпеки або охорону природних
ресурсів

Невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних вимог посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної та ядерної безпеки або охорону природних ресурсів, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, вчинення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 0,4 до 0,6 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і на посадових осіб - від 0,9 до 1,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

"Стаття 238-1. Органи земельних ресурсів

Органи земельних ресурсів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства в галузі використання і охорони земель та порядку регулювання земельних відносин (статті 52, 53, 53-1, 53-2, 54, 55, 56, 188-5 цього Кодексу).

Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: Голова Державного комітету України по земельних ресурсах та його заступники, Голова Державного комітету Автономної Республіки Крим по земельних ресурсах і єдиному кадастру та його заступники, начальники обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь та їх заступники, начальники міських (міст обласного та районного підпорядкування), районних управлінь (відділів) земельних ресурсів та їх заступники, інженери-землевпорядники сіл і селищ";

"Стаття 240. Органи рибоохорони

Органи рибоохорони розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил рибальства та охорони рибних запасів, передбачені статтями 50, 85, 85-1, 86-1, 88-1, 91-2 і 188-5 цього Кодексу.

Від імені органів рибоохорони розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: начальник Головрибводу Міністерства рибного господарства України та його заступники, начальники басейнових управлінь по охороні, відтворенню рибних ресурсів і регулюванню рибальства та їх заступники, начальники відділів рибоохорони зазначених басейнових управлінь, начальники державних інспекцій рибоохорони, старші державні інспектори та державні інспектори рибоохорони.

Стаття 241. Органи лісового господарства

Органи лісового господарства розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 49, 63-70, 73, 75, 77, 188-5 цього Кодексу.

Від імені органів лісового господарства розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: Міністр лісового господарства України та його заступники, начальник, його заступники та спеціалісти управління охорони і захисту лісу Міністерства лісового господарства України, керівники, головні лісничі, начальники, старші інженери та інженери відділів охорони і захисту лісу державних органів лісового господарства Автономної Республіки Крим та областей, керівники, головні лісничі, старші інженери та інженери по охороні і захисту лісу держлісгоспів та інших державних лісогосподарських підприємств і організацій, начальник, заступник начальника з льотно-виробничої служби, командири авіаланок, старші льотчики-спостерігачі та льотчики-спостерігачі баз авіаційної охорони лісів, лісничі, помічники лісничих, майстри лісу.

Старшими інженерами та інженерами відділів охорони, захисту лісу державних органів лісового господарства Автономної Республіки Крим та областей, старшими інженерами та інженерами по охороні і захисту лісу держлісгоспів та інших державних лісогосподарських підприємств і організацій, старшими льотчиками-спостерігачами та льотчиками-спостерігачами баз авіаційної охорони лісів, лісничими, помічниками лісничих та майстрами лісу штраф у розмірі до 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за правопорушення, передбачені статтями 70, 73 та 77 цього Кодексу, може стягуватися на місці.

Стаття 242. Органи мисливського господарства

Органи мисливського господарства розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил ведення мисливського господарства і полювання, передбачені статтями 50, 85, 85-1, 88-1, 91-2, 163 і 188-5 цього Кодексу.

Від імені органів мисливського господарства розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: Міністр лісового господарства України і його заступники, начальник управління мисливського господарства Міністерства лісового господарства України та його заступники, керівники, головні лісничі державних органів лісового господарства Автономної Республіки Крим та областей, керівники та головні лісничі держлісгоспів, інших державних лісогосподарських підприємств і організацій, а також державних лісомисливських і державних мисливських господарств".

3. У статті 50 слова "а так само самовільне користування об'єктами тваринного світу, на користування якими потрібне одержання дозволу" виключити.

4. В абзацах других статей 80 та 81 ( 80731-10 ) слова і цифри "від 0,5 до 1,5 мінімального розміру заробітної плати" та "від 0,3 до 0,5 мінімального розміру заробітної плати" замінити відповідно словами та цифрами "від 0,2 до 0,6 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" та "від 0,1 до 0,4 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".

5. Статті 84 та 86 виключити.

6. В абзаці першому статті 141 слова "порубка, розкорчовування і пошкодження насаджень" виключити.

7. У статті 218:

у частині першій слова і цифри "49, 50, 52, 53-1, 54, статтею 58 (за порушення, вчинені не в процесі розробки родовищ корисних копалин), статтями 63-77, статтями 78-82 і частиною першою статті 83 (коли вони не є порушеннями санітарно-гігієнічних правил і норм по охороні атмосферного повітря), частиною другою статті 83, статтею 84 (за винятком невиконання розпоряджень органів, що здійснюють державний санітарний нагляд), частиною першою статті 85 (крім справ про порушення правил полювання, рибальства і охорони рибних запасів)" і "163" виключити, а слова і цифри " статтями 87-92", "147-156" і "188-196" замінити відповідно словами і цифрами "статтею 92", "147-152, 154-156" і "188, 189-196";

у частині другій слова і цифри "статтями 50, 66, 67, 69, частиною другою статті 70, статтями 71, 73, 74, статтями 78-82 і частиною першою статті 83 (коли вони не є порушеннями санітарно-гігієнічних правил і норм по охороні атмосферного повітря), частиною другою статті 83, статтею 84 (за винятком невиконання розпоряджень органів, що здійснюють державний санітарний нагляд), частиною першою статті 85 (крім справ про порушення правил полювання, рибальства і охорони рибних запасів)" і "163" виключити, а цифри і слова "87-92, статтями" замінити цифрами "92";

8. У статті 219 слова і цифри "статтями 50, 66, 67, 69, частиною другою статті 70, статтями 71, 73, 74, частиною другою статті 83, частиною першою статті 85 (крім справ про порушення правил полювання, рибальства і охорони рибних запасів)" і "163" виключити, а слова і цифри "87-92, статтями" замінити цифрами "92".

9. У статті 236 цифри і слова "82 і частиною першою статті 83" замінити цифрами "83", а слова "по охороні атмосферного повітря), статтею 84 (за невиконання розпоряджень органів, що здійснюють державний санітарний нагляд)" виключити.

10. У статті 242-1:

у частині першій:

цифри "52, 53, 54", "85 - 88" і "90, 91" замінити відповідно цифрами "52 - 55", "85, 85-1, 86-1 - 88-2" і "90 - 91-2", а слова і цифри "статтею 84 (за винятком невиконання розпоряджень органів, що здійснюють державний санітарний нагляд)" виключити;

у частині другій:

у пункті 1 цифри "52, 53, 54", "85 - 88" і "90, 91" замінити відповідно цифрами "52 - 55", "85, 85-1, 86-1 - 88-2" і "90 - 91-2", після цифр "91" доповнити цифрами "95", після цифр "163" доповнити цифрами і словами "188-5 (щодо вимог з охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів і радіаційної безпеки)", а слова і цифри "статтею 84 (за винятком невиконання розпоряджень органів, що здійснюють державний санітарний нагляд)" виключити;

у пункті 2 слова "та радіаційною" виключити;

доповнити статтю частиною третьою такого змісту:

"Старшими державними інспекторами та державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища штраф у розмірі до 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за правопорушення, передбачені статтями 70, 73, 77, 90, 91 та 153 цього Кодексу, може стягуватися на місці".

11. У статті 255:

у частині першій:

у пункті 1:

в абзаці другому цифри і слова "49, 50, 51, частина перша статті 59 (про правопорушення, вчинені в межах санітарних зон джерел водопостачання), частина перша статті 61, статті 63-77, 80 і 81 (про правопорушення, зв'язані з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах автотранспортних та інших пересувних засобів і установок та рівня шуму, утворюваного автотранспортними засобами під час роботи), частина друга статті 83, стаття 85 (крім порушень правил полювання, рибальства і охорони рибних запасів), статті 87-89, частина друга статті 91" виключити, а цифри "153 - 160-2" та "179-196" замінити відповідно цифрами "154 - 160-2" та "179-188, 189-196";

абзаци третій, п'ятий, восьмий, десятий, двадцять шостий та двадцять сьомий виключити;

у пункті 1-1 слова і цифри "статті 49, 50, 63-77, частина друга статті 83, стаття 85 (крім порушень правил полювання, рибальства і охорони рибних запасів), статті 87-89, 91" виключити;

пункт 3 виключити;

в абзаці другому слова і цифри "статті 49, 50, 63-77, частина друга статті 83, стаття 85 (крім порушень правил полювання, рибальства і охорони рибних запасів), статті 87-89, частина друга статті 91", "153" та абзаци третій, четвертий і шостий пункту 4 виключити;

у частині другій:

у пункті 2 слова і цифри "стаття 85 (за порушення правил полювання, рибальства і охорони рибних запасів)" замінити словами і цифрами "статті 65, 66, 70, 73, 77, 82, 85 (за порушення правил полювання, рибальства і охорони рибних запасів), 85-1, 89-91", а після цифр "140" доповнити цифрами "153 та 163";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"громадський лісовий інспектор (статті 63, 64-70, 73, 77);

громадський мисливський інспектор (статті 85, 85-1, 91-2 в частині порушення правил полювання);

громадський інспектор органів рибоохорони (стаття 85, 85-1, 91-2 в частині порушення правил рибальства і охорони рибних запасів);

громадський інспектор охорони навколишнього природного середовища (статті 65-1, 77, 77-1, 78, 82, 85, 85-1, 89 (щодо диких тварин), 90, 91, 91-2, 153, 163)";

у пункті 5 слова " особливо охоронюваних територій" замінити словами " територій та об'єктів природно-заповідного фонду";

доповнити частину пунктом 4-1 такого змісту: "4-1) посадові особи підприємств, установ і організацій, що здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу".

12. У частині першій статті 258 слова та цифри "статтею 77 (у випадках накладення штрафу службовими особами, переліченими у пункті 3 статті 241, якщо розмір штрафу не перевищує десяти карбованців)" замінити словами і цифрами "статтями 70, 73, 77, 90, 91, 153, якщо розмір штрафу не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".

13. У статті 313:

у пункті 1 слова і цифри " частиною першою статті 85 (крім справ про порушення правил полювання, рибальства і охорони рибних запасів), частиною другою статті 88" виключити;

у пункті 2:

абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:

"органів мисливського господарства - у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 85, 85-1, 88-1 і 163 цього Кодексу щодо порушення правил полювання;

органів рибоохорони - у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 85, 85-1 і 88-1 цього Кодексу щодо порушення правил рибальства і охорони рибних запасів";

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України - у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 85, 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91 і 163 цього Кодексу".

В зв'язку з цим абзаци п'ятий-дев'ятий вважати відповідно абзацами шостим-десятим.

14. У частині третій статті 317 та частині другій статті 319 слова "які здійснюють державний нагляд за додержанням правил полювання" та "що здійснюють державний нагляд за додержанням правил полювання" замінити відповідно словами "мисливського господарства".

15. У статтях 48-50, 59, 61, 64 і 65 слова "до п'ятдесяти карбованців" і "до ста карбованців" замінити відповідно словами і цифрами "від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного доходу громадян" і "від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного доходу громадян";

у статтях 60, 62, 68, 72 і 79 слова "до ста карбованців" замінити словами і цифрами "від 0,6 до 1,7 неоподатковуваного доходу громадян";

у статті 71 слова "до п'ятдесяти карбованців" замінити словами і цифрами "від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного доходу громадян";

у статтях 66, 67, 69, 70, 73-76 слова "до десяти карбованців" і "до п'ятдесяти карбованців" замінити відповідно словами і цифрами "до 0,2 неоподатковуваного доходу громадян" і "від 0,4 до 0,9 неоподатковуваного доходу громадян".

II. У Кримінальному кодексі України ( 2001-05, 2002-05 ):

1. У статті 159 слова "захисних лісонасаджень" виключити.

2. В абзаці першому частини першої статті 160 слова "сто карбованців", "двісті карбованців" та "триста карбованців" замінити відповідно словами "двісті п'ятдесят мінімальних розмірів заробітної плати", "триста мінімальних розмірів заробітної плати" та "триста п'ятдесят мінімальних розмірів заробітної плати".

3. Абзац перший частини другої статті 161 після слова "заповідника" доповнити словами "або інших територіях та об'єктах природно-заповідного фонду".

4. Абзац перший частини другої статті 162 після слів "те саме діяння" доповнити словами "вчинене на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або".

5. Абзац перший частини другої статті 162-1 після слів "ті самі дії" доповнити словами "вчинені на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або".

6. В абзаці першому статті 207 слова "або природних об'єктів, взятих під охорону держави" замінити словами "взятих під охорону держави, або територій та об'єктів природно-заповідного фонду".

7. У статті 228:

абзац перший частини першої викласти у такій редакції:

"Забруднення рік, озер, водосховищ, каналів, ставків, тимчасових водотоків, джерел та інших водних об'єктів, підземних вод неочищеними та незнезараженими стічними водами, покидьками та відходами промислових, сільськогосподарських, комунальних та інших підприємств, установ та організацій, продуктами виробництва, пально-мастильними матеріалами, сировиною, а так само забруднення атмосферного повітря промисловими та іншими шкідливими речовинами, якщо розмір заподіяних збитків, розрахованих на основі відповідних нормативних актів, затверджених у встановленому порядку, перевищує п'ятсот мінімальних розмірів заробітної плати";

абзац перший частини другої викласти у такій редакції:

"Ті самі дії, якщо вони призвели до захворювання людей, масового знищення об'єктів тваринного і рослинного світу або розмір заподіяних збитків, розрахованих на основі відповідних нормативних актів, затверджених у встановленому порядку, перевищує тисячу мінімальних розмірів заробітної плати";

8. У статті 228-1:

абзац перший частини першої доповнити словами "якщо розмір заподіяних збитків, розрахованих на основі відповідних нормативних актів, затверджених у встановленому порядку, перевищує п'ятсот мінімальних розмірів заробітної плати";

абзац перший частини другої доповнити словами "якщо розмір заподіяних збитків, розрахованих на основі відповідних нормативних актів, затверджених у встановленому порядку, перевищує тисячу мінімальних розмірів заробітної плати";

абзац перший частини четвертої доповнити словами "якщо за такі самі дії протягом року було застосовано адміністративне стягнення".

9. У частині першій статті 228-5 слова "якщо ці дії могли спричинити загибель людей або інші тяжкі наслідки" виключити.

III. У Законі Української РСР "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст.546):

1. Пункт "г" статті 17 після слова "середовища" доповнити словами "та затверджує перелік природоохоронних заходів".

2. Статтю 20 після частини третьої доповнити новими частинами такого змісту:

"Посадові особи спеціальних підрозділів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштів державного бюджету на випадок загибелі на суму десятирічної заробітної плати за останньою посадою, яку вони займали, а в разі поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, - на суму від шестимісячної до п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою залежно від ступеня втрати працездатності.

Перелік категорій посадових осіб спеціальних підрозділів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, які підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню, а також порядок та умови цього страхування встановлюються Кабінетом Міністрів України.

У разі загибелі посадової особи спеціального підрозділу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України у зв'язку з виконанням посадових обов'язків сім'ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога у розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за останньою посадою, яку вона займала, за рахунок державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

У разі нанесення посадовій особі спеціального підрозділу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням нею посадових обов'язків, що перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога в розмірі п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою, яку вона займала, за рахунок державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб і у встановленому порядку призначається пенсія по інвалідності.

У разі нанесення посадовій особі спеціального підрозділу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням нею посадових обов'язків, що не перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за рахунок державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

Шкода, заподіяна майну посадової особи спеціального підрозділу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України або членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею посадових обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

Річна заробітна плата посадової особи спеціального підрозділу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, що береться для нарахування розміру одноразової допомоги, включає всі види грошових виплат, які отримала посадова особа за час роботи у спеціальному підрозділі Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України за рік, що передував року загибелі або ушкодження здоров'я".

У зв'язку з цим частини четверту, п'яту і шосту вважати відповідно частинами одинадцятою, дванадцятою, тринадцятою.

3. У статті 39:

у назві та тексті слова "республіканського" замінити словами "загальнодержавного";

пункт "ж" викласти в такій редакції:

"ж) дикі тварини, що перебувають у стані природної волі, а також інші об'єкти тваринного світу у межах територіальних і внутрішніх морських вод, водойм, розташованих на території більш ніж однієї області, державних мисливських угідь, лісів державного значення, а також види тварин і рослин, занесені до Червоної книги України".

4. У статті 42 слова "республіканського бюджету Української РСР" замінити словами "Державного бюджету України".

5. У статті 46 слова "республіканського бюджету Української РСР" та "республіканського значення" замінити відповідно словами "Державного бюджету України" та "загальнодержавного значення".

6. У статті 47:

пункт "б" частини другої викласти у такій редакції:

"б) частини грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, а саме:

50 відсотків суми штрафів, стягнутих з посадових осіб за правопорушення у галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;

50 відсотків коштів, стягнутих з громадян, у тому числі іноземних, за шкоду, заподіяну природним ресурсам порушенням природоохоронного законодавства;

80 відсотків коштів, стягнутих з підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності за шкоду, заподіяну природним ресурсам порушенням природоохоронного законодавства;

80 відсотків коштів, отриманих від реалізації незаконно добутих природних ресурсів або продукції, виробленої з них, чи їх вартості";

пункт "г" виключити;

частину шосту доповнити словами: "та стимулювання працівників спеціально уповноважених державних органів у галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, крім осіб, які мають статус державних службовців, та громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, які виявили порушення природоохоронного законодавства і вжили необхідних заходів для притягнення винних до відповідальності, запобігання порушенням природоохоронного законодавства".

7. Статтю 48 доповнити пунктом "є" такого змісту:

"є) стимулювання у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку працівників спеціально уповноважених державних органів у галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, крім осіб, які мають статус державних службовців, та громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, які виявили порушення природоохоронного законодавства і вжили необхідних заходів для притягнення винних до відповідальності, а також розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази спеціально уповноважених державних органів у галузі охорони навколишнього природного середовища за рахунок частини грошових стягнень та інших надходжень, пов'язаних з порушенням природоохоронного законодавства, що зараховуються на відповідний поточний рахунок цих органів, а саме:

штрафів, стягнутих з громадян за правопорушення у галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;

50 відсотків суми штрафів, стягнутих з посадових осіб за правопорушення у галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;

50 відсотків коштів, стягнутих з громадян, у тому числі іноземних, за шкоду, заподіяну природним ресурсам порушенням природоохоронного законодавства;

20 відсотків коштів, стягнутих з підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності за шкоду, заподіяну природним ресурсам порушенням природоохоронного законодавства;

20 відсотків коштів, отриманих від реалізації незаконно добутих природних ресурсів або продукції, виробленої з них, чи їх вартості;

коштів, отриманих від реалізації конфіскованих знарядь незаконного добування природних ресурсів".

8. У пункті "є" статті 17, пункті "ж" статті 18, пункті "д" статті 19, частинах четвертій та п'ятій статті 43 слова "республіканське значення" у всіх відмінках замінити словами "загальнодержавне значення" у відповідних відмінках.

9. У частині четвертій статті 66 та частині сьомій статті 68 слова "службові особи" замінити словами "посадові особи".

10. У назві і тексті Закону слова "Українська РСР", "Кримська АРСР", "Міністерство охорони навколишнього природного середовища Української РСР", "міста республіканського підпорядкування" у всіх відмінках замінити словами "Україна", "Автономна Республіка Крим", "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України", "міста загальнодержавного значення" у відповідних відмінках.

IV. У Законі України "Про тваринний світ" ( 3041-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 18, ст.191):

1. У статті 55:

назву статті викласти у такій редакції: "Права посадових осіб органів державного контролю та управління, а також підприємств, установ і організацій, що здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу";

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

"Посадові особи підприємств, установ та організацій, що здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу, відповідно до законодавства мають право:

перевіряти документи на право використання об'єктів тваринного світу, зупиняти транспортні, у тому числі плавучі, засоби та проводити огляд речей, транспортних, в тому числі плавучих, засобів, знарядь полювання і рибальства та добутої продукції;

доставляти осіб, що порушують законодавство у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, в міліцію та органи місцевого самоврядування;

складати протоколи про правопорушення в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу".

У зв'язку з цим частини другу, третю, четверту, п'яту вважати відповідно частинами третьою, четвертою, п'ятою, шостою.

2. У тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища України" та "службові особи" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" та "посадові особи" у відповідних відмінках.

V. У статті 27 Закону України "Про виключну (морську) економічну зону України" ( 162/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 21, ст.152):

абзац другий частини першої викласти у такій редакції:

"за порушення, передбачені частиною першою статті 22, частиною першою статті 24, статтями 23 та 25, частиною першою статті 26, - органам Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України в особі державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища";

частину другу викласти у такій редакції:

"Штраф, визначений частиною першою статті 22, частиною першою статті 24, статтями 23 та 25, частиною першою статті 26 може стягуватися на місці посадовими особами органів, яким відповідно до частини першої цієї статті надано право накладати штрафи, якщо порушника затримано у пункті, віддаленому від берегової смуги, і він добровільно виявив готовність негайно сплатити штраф".

VI. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради Української РСР від 27 листопада 1981 року "Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., N 49, ст.834).

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 6 березня 1996 року
N 81/96-ВР

^ Наверх
наверх