документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2269-VIII від 18.01.20
18)

Про внесення змін до статті 5 Закону України
"Про приватизацію державного майна"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N17, ст. 122; 1998 р., N49, ст.301: 1999 р., N7, ст.52) такі зміни:

1) у частині другій пункт "а" після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"сортовипробувальні станції, дільниці, інші організації з експертизи сортів рослин".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим;

2) абзац шістнадцятий пункту "г" доповнити словами "та майно хлібоприймальних і хлібозаготівельних підприємств, що входить до статутного фонду Державної акціонерної компанії "Хліб України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА,

м. Київ, 3 листопада 1999 року,
N 1200-XIV.

^ Наверх