документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНА

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про оренду державного майна"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 31, ст.244 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про оренду державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст.416; 1995 р., N 15, ст.99) такі зміни:

1. Статтю 25 викласти в такій редакції:

"Стаття 25. Приватизація об'єкта оренди

Приватизація об'єкта оренди здійснюється відповідно до чинного законодавства".

2. Статтю 31 виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ, 15 вересня 1995 року
N 326/95-ВР

^ Наверх