документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про вибори Президента України"

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до Закону України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 14, ст. 81. N28. ст.237) такі зміни:

1. У статті 43:

частину тринадцяту доповнити абзацом такого змісту:

"У протоколі навпроти прізвища кандидата у Президенти України, який вибув з балотування на день виборів, ставиться позначка "вибув".

частину п'ятнадцяту викласти у такій редакції:

"15. Протокол дільничної виборчої комісії підписується головою, заступником голови, секретарем та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь у засіданні, та скріплюється печаткою. Проти прізвищ відсутніх членів комісії зазначається причина їх відсутності. Кількість примірників протоколу визначається сумою перших чотирьох примірників (до першого примірника долучаються окремі думки членів комісії, викладені письмово, заяви та скарги, що надійшли з приводу підрахунку голосів, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду) та примірників у кількості з розрахунку по одному для голови, заступника голови, секретаря та для кожного члена комісії, який брав участь у засіданні. Перший і другий примірники протоколу разом із пакетами виборчих бюлетенів та контрольних талонів негайно надсилаються до територіальної виборчої комісії, третій зберігається у справах дільничної виборчої комісії, четвертий - відразу після його оформлення обов'язково вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії, інші примірники протоколу відразу одержують голова, заступник голови, секретар та всі інші члени комісії, які брали участь у засіданні.

Перший примірник протоколу дільничної виборчої комісії мають право підписати офіційні спостерігачі та довірені особи кандидатів, які брали участь у засіданні комісії.

Перший примірник протоколу дільничних виборчих комісій, утворених при представництвах України за кордоном, після передачі факсовим зв'язком надсилається разом із пакетами виборчих бюлетенів та контрольних талонів до Центральної виборчої комісії.

На прохання кандидатів або їх довірених осіб чи офіційних спостерігачів, присутніх на засіданні комісії, копії протоколу видаються їм відразу після його підписання".

2. Доповнити Закон статтею 43-1 такого змісту:

"Стаття 43-1. Бланк протоколу дільничної виборчої комісії про підсумки голосування

1. Форма бланку протоколу дільничної виборчої комісії затверджується Центральною виборчою комісією. Бланк протоколу розміщується на одному аркуші і складається з чотирьох сторінок. Протокол дільничної виборчої комісії має містити графи, в яких зазначаються: загальна кількість виборців, включених до списку виборців на виборчій дільниці; кількість одержаних на дільницю бюлетенів, кількість невикористаних бюлетенів; кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені; кількісгь виборців, які взяли участь у голосуванні; кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, кількість голосів, поданих за кожного кандидата, чи відповідна позначка "вибув"; кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата.

2. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення необхідної кількості бланків протоколів для всіх дільничних виборчих комісій з розрахунку їх кількості, передбаченого частиною п'ятнадцятою статті 43 цього Закону, і передає ці бланки до територіальних виборчих комісій не пізніш як за три дні до дня виборів. Територіальні виборчі комісії зобов'язані не пізніш як за один день до дня виборів передати ці бланки протоколів до дільничних виборчих комісій".

3. Частину четверту статті 44 викласти у такій редакції:

"4. Протокол територіальної виборчої комісії підписується головою, заступником голови, секретарем і членами територіальної виборчої комісії, які брали участь у засіданні, і скріплюється печаткою територіальної виборчої комісії. Проти прізвищ відсутніх членів комісії зазначається причина їх відсутності. Кількість примірників протоколу визначається сумою перших трьох примірників (до першого примірника долучаються окремі думки членів територіальної виборчої комісії, викладені письмово, письмові заяви і скарги, що надійшли до комісії, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду) та примірників у кількості з розрахунку по одному для голови, заступника голови, секретаря та для кожного члена комісії, який брав участь у засіданні. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, заносяться до протоколу прописом. Перший примірник протоколу разом з протоколами всіх дільничних виборчих комісій негайно надсилається до Центральної виборчої комісії та передається факсовим зв'язком, другий зберігається у справах територіальної виборчої комісії, третій - відразу після його оформлення обов'язково вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії, інші примірники протоколу відразу після його оформлення одержують голова, заступник голови, секретар та всі члени комісії, які брали участь у засіданні.

Перший примірник протоколу територіальної виборчої комісії мають право підписати офіційні спостерігачі та довірені особи кандидатів, які брали участь у засіданні комісії".

4. Доповнити Закон статтею 44-1 такого змісту:

"Стаття 44-1. Бланк протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування

1. Форма бланку протоколу територіальної виборчої комісії затверджується Центральною виборчою комісією. Бланк протоколу розміщується на одному аркуші і складається з чотирьох сторінок. Протокол гериторіальної виборчої комісії має містити графи, в яких зазначаються: загальна кількість виборців по виборчому округу; кількість виборчих бюлетенів, одержаних виборчими дільницями округу; кількість виборчих бюлетенів, не використаних по округу; кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені; кількість виборців, які взяли участь у голосуванні; кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, кількість голосів, поданих за кожного кандидата, чи відповідна позначка "вибув"; кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата.

2. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення необхідної кількості бланків протоколів для всіх територіальних виборчих комісій з розрахунку їх кількості, передбаченого частиною четвертою статті 44 цього Закону, і передає ці бланки до територіальних виборчих комісій не пізніш як за три дні до дня виборів".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 8 вересня 1999 року
N 1021-XIV

^ Наверх
наверх