документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про державне регулювання ринку цінних паперів
в Україні"

У зв'язку з виданням відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України Указу Президента України від 27 червня 1999 року N 728/99 "Про членство професійних учасників ринку цінних паперів у саморегулівних організаціях" та з метою поліпшення інвестиційного клімату, створення сприятливих умов для професійної діяльності на ринку цінних паперів Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292) такі зміни:

1. Частину другу статті 4 доповнити словами "та за умови вступу до щонайменше однієї саморегулівної організації".

2. Перше речення частини першої статті 17 після слів "набувають цього статусу" доповнити словами "та статусу юридичної особи".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку привести свої рішення у відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 14 липня 1999 року
N 938-XIV

^ Наверх