документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про вибори Президента України"

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до статті 14 Закону України "Про вибори Президента України" (474-14) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 14, ст. 81) такі зміни:

1. Частини другу, третю та четверту викласти в такій редакції:

"2. Територіальні виборчі комісії утворюються не пізніш як за 70 днів до дня проведення виборів Президента України рішенням відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії за поданнями партій (блоків), від яких зареєстровані кандидати у Президенти України, а також за поданнями кандидатів у Президенти України, які зареєстровані Центральною виборчою комісією від зборів виборців.

Такі подання вносяться:

від партій (блоків), від яких зареєстровані кандидати у Президенти України, - керівними органами республіканської (Автономної Республіки Крим), обласними, Київською та Севастопольською міськими організаціями політичних партій (блоків) або центральними (уповноваженими) органами цих партій (блоків);

від кандидатів у Президенти України, які зареєстровані від зборів виборців, - ними безпосередньо або їх довіреними особами у територіальних виборчих округах.

Зазначені подання направляються до відповідної ради не пізніш як за 80 днів до дня виборів.

3. Склад територіальної виборчої комісії формується шляхом обов'язкового включення (за наявності відповідних подань) по два представники від кожної партії (блоку), від якої (якого) зареєстрований кандидат у Президенти України, та по два представники від кожного кандидата у Президенти України, якого зареєстровано від зборів виборців. Представниками від партій (блоків) можуть бути члени цих партій (партій, що входять до складу блоку) або безпартійні.

4. Загальна кількість членів територіальної виборчої комісії визначається відповідно до вимог частини третьої цієї статті. При цьому голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії повинні бути представниками різних суб'єктів подань, визначених частиною третьою цієї статті.

У разі, коли у встановлений строк подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій не надійдуть або коли кількість запропонованих всіма суб'єктами подань, передбачених частиною третьою цієї статті, членів територіальної виборчої комісії менша 10 осіб, то територіальна виборча комісія утворюється в кількості 10 осіб. При цьому членів територіальної виборчої комісії у кількості, що становить різницю між десятьма і кількістю представників, запропонованих суб'єктами подань, передбачених частиною третьою цієї статті, призначають відповідно Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради за поданням голів цих рад (міських голів) або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють повноваження голів рад (міських голів)".

2. Частини шосту, сьому та восьму викласти в такій редакції:

"6. Дільничні виборчі комісії утворюються сільськими, селищними, міськими (міст, де відсутні районні ради), районними в містах радами не пізніш як за 45 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії за поданнями партій (блоків), від яких зареєстровані кандидати у Президенти України, а також за поданнями кандидатів у Президенти України, які зареєстровані Центральною виборчою комісією від зборів виборців.

Такі подання вносяться:

від партій (блоків), від яких зареєстровані кандидати у Президенти України, - легалізованими відповідно до закону районними, міськими осередками, осередками вищого рівня чи центральними (уповноваженими) органами цих партій (блоків);

від кандидатів у Президенти України, які зареєстровані від зборів виборців, - ними безпосередньо або їх довіреними особами у відповідному територіальному виборчому окрузі.

Зазначені подання направляються до відповідної ради не пізніш як за 60 днів до дня виборів. У виняткових випадках, визначених Центральною виборчою комісією, дільничні виборчі комісії утворюються за п'ять днів до дня виборів виконавчими комітетами відповідних рад.

7. Склад дільничної виборчої комісії формується шляхом обов'язкового включення (за наявності відповідних подань) по два представники від кожної партії (блоку), від якої (якого) зареєстрований кандидат у Президенти України, та по два представники від кожного кандидата у Президенти України, якого зареєстровано від зборів виборців. Представниками від партій (блоків) можуть бути члени цих партій (партій, що входять до складу блоку) або безпартійні.

8. Загальна кількість членів дільничних виборчих комісій визначається відповідно до вимог частини сьомої цієї статті. При цьому голова, заступник голови, секретар комісії повинні бути представниками різних суб'єктів подань, визначених частиною сьомою цієї статті.

У разі, коли у встановлений строк подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій не надійдуть або коли кількість запропонованих всіма суб'єктами подань, передбачених частиною сьомою цієї статті, членів дільничної виборчої комісії менша 8 осіб, то дільнична виборча комісія утворюється в кількості 8 осіб. При цьому члени дільничної виборчої комісії у кількості, що становить різницю між вісьмома і кількістю представників, запропонованих суб'єктами подань, передбачених частиною сьомою цієї статті, призначаються за поданням відповідних голів або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження.

На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує 50 осіб, дільничні виборчі комісії можуть утворюватися у складі голови, секретаря і 1 - 3 членів комісії з урахуванням подань партій (блоків), від яких зареєстровані кандидати, та подань кандидатів, зареєстрованих від зборів виборців".

3. Частину дев'яту виключити.

У зв'язку з цим частини 10, 11, 12, 13, 14 вважати відповідно частинами 9, 10, 11, 12, 13.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 16 червня 1999 року
N 740-XIV

^ Наверх
наверх