документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про внесення змін і доповнень до Кодексу
про шлюб та сім'ю України"

У зв'язку із змінами, внесеними до Кодексу про шлюб та сім'ю України (2006-07 ) щодо порядку усиновлення дітей, які проживають на території України, Верховна Рада України постановляє:

Внести до законодавчих актів України такі зміни:

I. У Кримінальному кодексі України ( 2001-05, 2002-05 ):

1. Доповнити Кодекс статтями 115-2 та 124-1 такого змісту:

"Стаття 115-2. Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)

Незаконна посередницька діяльність або інші незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) дитини, передачі її під опіку (піклування) чи на виховання в сім'ю громадян -

караються виправними роботами на строк до двох років або штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей, повторно, за попереднім зговором групою осіб, з використанням посадового становища або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк до восьми років";

"Стаття 124-1. Торгівля людьми

Відкрите чи таємне заволодіння людиною, пов'язане з законним чи незаконним переміщенням за згодою чи без згоди особи через державний кордон України або без такого для подальшого продажу або іншої оплатної передачі з метою сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, втягнення у злочинну діяльність, залучення в боргову кабалу, усиновлення в комерційних цілях, використання в збройних конфліктах, експлуатації її праці, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Ті самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, кількох осіб, повторно, за попереднім зговором групою осіб, з використанням посадового становища або особою, від якої потерпілий був у матеріальній або іншій залежності, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, вчинені організованою групою, або пов'язані з незаконним вивезенням дітей за кордон чи неповерненням їх в Україну, або з метою вилучення у потерпілого органів чи тканин для трансплантації чи насильницького донорства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна".

2. У частині другій статті 7-1 після слів і цифр "умисне тяжке тілесне ушкодження (статті 101, 189-4 частина 2)" доповнити словами і цифрами "незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) при обтяжуючих обставинах (стаття 115-2 частина 2)", а після слів і цифр "захоплення заложників (стаття 123-1)" доповнити словами і цифрами "торгівля людьми (стаття 124-1)".

3. У статті 26:

у частині першій:

пункт 1 після слів і цифр "захоплення заложників (стаття 123-1)" доповнити словами і цифрами "торгівля людьми (стаття 124-1)";

пункт 2 після слів і цифр "умисне тяжке тілесне ушкодження (статті 101, 189-4 частина 2)" доповнити словами і цифрами "незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) при обтяжуючих обставинах (стаття 115-2 частина 2)", а після слів і цифр "захоплення заложників (стаття 123-1)" доповнити словами і цифрами "торгівля людьми (стаття 124-1)".

4. Пункт 3 статті 52-1 після слів і цифр "умисне тяжке тілесне ушкодження при обтяжуючих обставинах (статті 101 частини 2 і 3, 189-4 частина 2)" доповнити словами і цифрами "незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) при обтяжуючих обставинах (стаття 115-2 частина 2)", а після слів і цифр "захоплення заложників (стаття 123-1)" доповнити словами і цифрами "торгівля людьми (стаття 124-1)".

5. Пункт 2 частини шостої статті 53 після слів і цифр "захоплення заложників (стаття 123-1)" доповнити словами і цифрами "торгівля людьми (стаття 124-1)".

6. Частину другу статті 186 та частину першу статті 187 після цифр і слів "123-1 (захоплення заложників)" доповнити цифрами і словами "124-1 (торгівля людьми)".

II. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 1002-05 ):

1. Частину першу статті 112 після цифр "115-1" доповнити цифрами "115-2", а після цифр "123-2" доповнити цифрами "124-1".

2. Частину другу статті 155 після цифр "93" доповнити словами і цифрами "частиною 2 статті 115-2", а після слів і цифр "частиною 2 статті 118" доповнити словом та цифрами "статтею 124-1".

III. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1. Доповнити Кодекс статтею 184-2 такого змісту:

"Стаття 184-2. Порушення порядку або строків подання інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки (піклування) батьків

Порушення посадовими особами порядку або строків подання інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки (піклування) батьків, для централізованого обліку -

тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

2. У статті 221 цифри "184 - 185-9" замінити цифрами "184, 184-1, 184-2 - 185-9", а в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 цифри "179 188" замінити цифрами "179 - 184-1, 184-2 - 188".

IV. Пункт шостий статті 36 Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст.383) викласти в такій редакції:

"6) засвідчення справжності підпису на документах, призначених для дії за кордоном, та посвідчення доручень для цієї мети, а також засвідчення справжності підпису батьків або опікуна (піклувальника) на згоді про усиновлення дитини".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 березня 1998 року
N 210/98-ВР

^ Наверх
наверх