документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

(Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 576-VІІІ від 02.07.20
15)

( Про втрату чинності Постанови, як такої що не відповідає
Конституції України (є неконституційною), див. Рішення
Конституційного Суду
N 15-рп/2000 від 14.12.20
00 )

Про чинність Закону України "Про Рахункову палату"

У зв'язку з прийняттям Конституційним Судом України рішення від 23 грудня 1997 року N 7-зп щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про Рахункову палату Верховної Ради України" та відповідно до статей 150 і 152 Конституції України, Верховна Рада України постановляє:

1. Закон України "Про Рахункову палату Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 43, ст. 212), який набрав чинності 22 жовтня 1996 року, продовжує діяти з 23 грудня 1997 року як Закон України "Про Рахункову палату", за винятком окремих положень, що втратили чинність відповідно до рішення Конституційного Суду України.

2. Голові Верховної Ради України забезпечити опублікування в 10-денний строк в офіційних виданнях Верховної Ради України тексту Закону України "Про Рахункову палату" з урахуванням виключення з нього положень, які втратили чинність з 23 грудня 1997 року, та його редакційного уточнення.

3. У назві і тексті Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про Рахункову палату Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 43, ст. 213) слова "Рахункова палата Верховної Ради України" замінити словами "Рахункова палата" у відповідному відмінку.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м. Київ, 14 січня 1998 року
N 18/98-ВР

^ Наверх