документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1998-01-162011-06-02  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про ратифікацію Європейської конвенції про видачу
правопорушників, 1957 рік, Додаткового протоколу
1975 року та Другого додаткового протоколу 1978 року
до Конвенції

Верховна Рада України постановляє:

1. європейську конвенцію про видачу правопорушників, 1957 рік, Додатковий протокол 1975 року та Другий додатковий протокол 1978 року до Конвенції, підписані від імені України 29 травня 1997 року у м. Страсбурзі, ратифікувати з такими заявами і застереженнями:

1) до Конвенції:

а) до статті 1:

Україна залишає за собою право не здійснювати видачу, якщо особа, видача якої запитується, за станом здоров'я не може бути видана без шкоди її здоров'ю;

б) до пункту 1 статті 2:

Україна здійснюватиме видачу лише осіб, які вчинили злочини, що караються позбавленням волі на максимальний строк не менше одного року або більш суворим покаранням;

в) до статті 4:

видачу правопорушників за вчинення загальнокримінальних правопорушень, що також є військовими правопорушеннями, може бути здійснено Україною лише за умови, якщо особу, видача якої запитується, не буде піддано кримінальному переслідуванню за військовим правом або законом;

г) до підпунктів "а" і "b" пункту 1 статті 6:

Україна не видаватиме іншій державі громадян України. Для цілей цієї Конвенції громадянином України вважається будь-яка особа, яка відповідно до законів України на час прийняття рішення про видачу є громадянином України;

д) до пункту 5 статті 21:

Україна дозволятиме транзитне перевезення через свою територію осіб, що видаються, на тих самих умовах, на яких вона здійснює видачу правопорушників;

е) до статті 23:

запит про видачу правопорушника та документи, які до нього додаються, мають надсилатися до України разом із перекладом на українську мову або на одну з офіційних мов Ради європи, якщо вони не складені цими мовами;

2) до Додаткового протоколу 1975 року:

Україна заявляє, що хоч її законодавство і відповідає пунктам "а" та "b" і не містить положень, що суперечать пункту "с" статті 1 даного Протоколу, вона не приймає його главу I і залишає за собою право вирішувати відповідно до неї в кожній окремій справі, задовольняти чи не задовольняти запит про видачу правопорушника.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про приєднання України до європейської конвенції про видачу правопорушників, 1957 рік" ( 338/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 31, ст.249).

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м. Київ, 16 січня 1998 року
N 43/98-ВР

^ Наверх