документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2269-VIII від 18.01.20
18)

Про внесення змін до Закону України
"Про приватизацію майна державних підприємств"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 42, ст.603 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 2624-12 від 18.09.
92, ВВР 1992, N 42, ст.604 )

Верховна Рада України України постановляє:

До статті 4 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 24, ст.348, N 38, ст.562) внести такі зміни:

частину четверту виключити;

частину п'яту і шосту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою.

Президент України Л.КРАВЧУК

м.Київ, 18 вересня 1992 року
N 2623-XII

^ Наверх