документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1991-07-012001-04-05  

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ЗАКОН

Про захист споживчого ринку в Українській РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 40, ст.327 )

З метою захисту споживчого ринку в Українській РСР в період становлення ринкових відносин від дій, що його дестабілізують, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

I. Внести до Кримінального кодексу Української РСР (2001-05), (2002-05) такі зміни і доповнення:

1. Статті 154 і 155-3 викласти в такій редакції:

"Стаття 154. Спекуляція

Спекуляція, тобто скуповування товарів або інших предметів, на які встановлено державні роздрібні ціни, в підприємствах (організаціях) торгівлі, а так само інших підприємствах, що здійснюють реалізацію товарів або інших предметів населенню, та їх перепродаж з метою наживи, -

карається позбавленням волі на строк до трьох років з конфіскацією майна чи без такої, або виправними роботами на строк до двох років з конфіскацією майна чи без такої, або штрафом у розмірі до п'яти тисяч карбованців.

Спекуляція, вчинена неодноразово, або у великих розмірах, або за попереднім зговором групою осіб, а так само службовою особою або іншим працівником торгівлі чи іншого підприємства, що здійснює реалізацію товарів або інших предметів населенню, з використанням свого службового стану, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або штрафом у розмірі від трьох тисяч до п'ятнадцяти тисяч карбованців.

Спекуляція в особливо великих розмірах або вчинена особою, раніше судимою за спекуляцію, чи організованою групою, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.

Дрібна спекуляція, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж дії, -

карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом у розмірі до трьох тисяч карбованців.

Примітка. Частина 1 цієї статті застосовується в тих випадках, коли розмір наживи становить понад триста карбованців до двох тисяч карбованців. Під спекуляцією у великих розмірах слід розуміти спекуляцію, розмір наживи від якої становить понад дві тисячі карбованців до десяти тисяч карбованців, а під спекуляцією в особливо великих

розмірах - понад десять тисяч карбованців";

"Стаття 155-3. Порушення правил торгівлі

Продаж товарів зі складів, баз, підсобних та інших приміщень підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування), інших державних підприємств (організацій), споживчої кооперації на порушення встановлених правил, а так само під час транспортування, або приховування товарів від покупців, вчинені службовою особою підприємства (організації) з використанням свого службового стану, -

караються позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч карбованців, з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років.

Продаж товарів зі складів, баз, підсобних та інших приміщень підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування), інших державних підприємств (організацій), споживчої кооперації на порушення встановлених правил, а так само під час транспортування, або приховування товарів від покупців, вчинені за попереднім зговором групою осіб чи у великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк до трьох років з конфіскацією майна чи без такої, або виправними роботами на строк до двох років з конфіскацією майна чи без такої, або штрафом у розмірі від трьох тисяч до п'яти тисяч карбованців, з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

Продаж товарів зі складів, баз, підсобних та інших приміщень підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування), інших державних підприємств (організацій), споживчої кооперації на порушення встановлених правил, а так само під час транспортування, або приховування товарів від покупців, вчинені в особливо великих розмірах або особою, раніше судимою за злочини, передбачені цією статтею, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна, з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

Примітка. Великим розміром продажу і приховування товарів, передбаченим цією статтею, слід вважати продаж і приховування продуктів харчування на суму не менше п'ятисот карбованців, інших товарів на суму не менше п'яти тисяч карбованців, а особливо великим розміром - на суму не менше двадцяти тисяч карбованців".

2. Доповнити Кодекс статтями 155-5 і 155-6 такого змісту:

"Стаття 155-5. Штучне підвищення і підтримання високих цін
на товари народного споживання та послуги населенню

Примушування особи до штучного підвищення чи підтримання високих цін на товари або послуги населенню шляхом насильства, завдання шкоди або погрози їх застосування - караються позбавленням волі на строк до двох років з конфіскацією майна чи без такої або штрафом у розмірі до п'яти тисяч карбованців.

Ті ж дії, вчинені особою, раніше судимою за злочини, передбачені цією статтею, або організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією майна або штрафом у розмірі від восьми тисяч до п'ятнадцяти тисяч карбованців.

Стаття 155-6. Незаконна торговельна діяльність

Незаконна торговельна діяльність, тобто здійснення угод купівлі-продажу товарів чи інших предметів з ухиленням від реєстрації в установленому порядку з метою одержання неконтрольованого державою прибутку, якщо ці дії вчинені протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення порядку заняття підприємницькою діяльністю в сфері торгівлі, - карається позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі до п'яти тисяч карбованців.

Незаконна торговельна діяльність, вчинена за попереднім зговором групою осіб, або з одержанням прибутку у великих розмірах, - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією майна чи без такої або штрафом у розмірі від п'яти тисяч до десяти тисяч карбованців.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені організованою групою, або особою, раніше судимою за незаконну торговельну діяльність чи спекуляцію, або з одержанням прибутку в особливо великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або штрафом у розмірі від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч карбованців.

Примітка. Великим розміром неконтрольованого державою прибутку, передбаченим цією статтею, слід вважати прибуток на суму не менше трьох тисяч карбованців, а особливо великим розміром - на суму не менше п'ятнадцяти тисяч карбованців".

3. В абзаці другому частини третьої статті 149 слова "однієї тисячі карбованців" замінити словами "п'яти тисяч карбованців".

4. У статті 25:

в абзаці третьому частини четвертої слова і цифри "(стаття 155-3 частини 1, 2 і 3)" замінити словами і цифрами "(стаття 155-3 частини 1 і 2)"; після слів і цифр "(стаття 155-4 частина 2)" доповнити словами і цифрами "штучне підвищення і підтримання високих цін на товари народного споживання (стаття 155-5); незаконна торговельна діяльність (стаття 155-6 частина 1)".

II. Внести до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР (1001-05; 1002-05; 1003-05) такі зміни і доповнення:

1. У частині першій статті 111 слова і цифри "частинами 1 і 4 статті 154" замінити словами і цифрами "частиною 4 статті 154".

2. У частині другій статті 112 слова і цифри "частинами 2 і 3 статті 154" замінити словами і цифрами "частинами 1, 2 і 3 статті 154"; слово і цифри "статтями 155-3" замінити словами і цифрами "частинами 2 і 3 статті 155-3, статтями 155-5, 155-6".

3. Частину першу статті 425 після слів і цифр "частиною 1 статті 155-1)" доповнити словами і цифрами "частиною 1 статті 155-3".

III. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; 1985 р., N 17, ст.415, N 24, ст.553, N 44, ст.1056; 1986 р., N 15, ст.326, N 27, ст.539, N 52, ст.1057; 1987 р., N 12, ст.226, N 25, ст. ст. 453, 454, N 35, ст.674, N 49, ст.1009, N 50, ст.1016; 1988 р., N33, ст.808, N52, ст.1184; 1989 р., N 19, ст.182, N 22, ст.236, N49 , ст.673; 1990 р., N 5, ст. ст.59, 60, N 12, ст.194, N 18, ст.278, N 20, ст.313, N 22, ст.367, N 34, ст.501) такі зміни і доповнення:

1. Доповнити Кодекс статтями 160-3 і 160-4 такого змісту:

"Стаття 160-3. Продаж у підприємствах торгівлі (громадського харчування), що належать громадянам на праві власності, або в кооперативах товарів за підвищеними цінами

Продаж у підприємствах торгівлі (громадського харчування), які належать громадянам на праві власності, або в кооперативах чи інших об'єднаннях, що мають дозвіл на торговельно-посередницьку діяльність, товарів, які виділяються з державних ринкових фондів або придбані ними в роздрібній мережі, за цінами, що перевищують встановлені роздрібні ціни на ці товари, з порушенням встановлених правил торгівлі, - тягне за собою накладення на особу, яка прийняла рішення про підвищення цін, штрафу в розмірі від п'ятисот до однієї тисячі карбованців з конфіскацією цих товарів та виручених грошей.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч карбованців з конфіскацією цих товарів та виручених грошей.

Стаття 160-4. Незаконне виготовлення із готових промислових виробів нових товарів

Незаконне використання готових промислових товарів народного споживання як сировини або напівфабрикатів для виготовлення нових товарів з метою збуту - тягне за собою накладення штрафу в розмірі до однієї тисячі карбованців з конфіскацією цих товарів та виручених від їх реалізації грошей.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або якщо вартість використаного товару становить понад п'ятсот карбованців, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч карбованців з конфіскацією цих товарів та виручених грошей".

2. Абзац перший частини другої статті 155 викласти в такій редакції:

"Продаж товарів зі складів, баз, з підсобних приміщень підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування) та споживчої кооперації на порушення встановлених правил, а так само приховування товарів від покупців, вчинені працівниками підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування) та споживчої кооперації, які не є службовими особами".

3. З частини першої статті 160 виключити слова "а також на автомобільних шляхах".

4. Статті 157, 160-2 і 208-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 157. Дрібна спекуляція

Дрібна спекуляція, тобто скуповування та перепродаж з метою наживи товарів або інших предметів, на які встановлено державні роздрібні ціни, в підприємствах (організаціях) торгівлі, а так само інших підприємствах, що здійснюють реалізацію товарів або інших предметів населенню, якщо розмір наживи не перевищує трьохсот карбованців, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від ста до трьохсот карбованців з конфіскацією предметів спекуляції та виручених грошей."

"Стаття 160-2. Незаконна торговельна діяльність

Незаконна торговельна діяльність, тобто здійснення угод купівлі-продажу товарів чи інших предметів з ухиленням від реєстрації в установленому порядку з метою одержання неконтрольованого державою прибутку, якщо розмір наживи не перевищує трьохсот карбованців, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від ста до трьохсот карбованців з конфіскацією цих товарів і виручених грошей".

"Стаття 208-1. Порушення встановленого порядку вивезення за межі республіки товарів народного споживання чи інших матеріальних
цінностей

Порушення встановленого порядку вивезення за межі республіки продуктів харчування, сировини або інших товарів і матеріальних цінностей - тягне за собою накладення штрафу в розмірі до трьохсот карбованців з конфіскацією цих товарів і цінностей або без такої.

Ті ж дії, вчинені повторно або службовою особою з використанням свого службового стану, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від трьохсот до однієї тисячі карбованців з конфіскацією товарів і цінностей".

5. Пункт 4 частини першої статті 24 викласти в такій редакції:

"4) конфіскація:

предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;

грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення".

6. Назви глави 29, статей 313, 314, 315, назву і текст статті 316 після слів "постанови про конфіскацію предмета" доповнити словом "грошей".

7. Текст частин перших статей 313, 314, статті 315 після слів "об'єктом адміністративного правопорушення" доповнити словами "грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення".

8. У статті 221 і частині першій статті 294 цифри "160-2" замінити цифрами "160-2 - 160-4".

9. У частині першій статті 255:

у пункті 1:

в абзаці другому цифри "160-2" замінити цифрами "160-4";

абзац двадцять перший після цифр "158" доповнити цифрами "160-4";

доповнити пункт абзацом такого змісту: "податкових інспекцій (стаття 160-3)";

пункт 1-1 після цифр "153" доповнити цифрами "160-3, 160-4".

10. У пункті 1 статті 313 цифри "160, 160-1, 160-2" замінити цифрами "160-160-4".

IV. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 1991 року.

Голова Верховної Ради Української РСР Л. КРАВЧУК

м. Київ, 25 червня 1991 року
N 1255-XII

^ Наверх
наверх