документiв в базi
550558
Подiлитися 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
10.11.2016 N 943

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 березня 2017 р. за N 282/30150

Про внесення змін до наказу
Міністерства фінансів України
від 11 лютого 2016 року N 49

Відповідно до статей 27, 28 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, наказую:

1. Внести до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року N 49 "Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за N 340/28470, такі зміни:

1) абзаци дванадцятий - п’ятнадцятий пункту 1 та Форму звіту N 1-РА "Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі", Порядок заповнення форми звіту N 1-РА "Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі", Форму звіту N 1-РТ "Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі", Порядок заповнення форми звіту N 1-РТ "Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі", затверджені зазначеним наказом, визнати такими, що втратили чинність;

2) доповнити наказ після пункту 2 новим пунктом 3 такого змісту:

"3. До 10 числа місяця, що настає за звітним, суб’єкти господарювання можуть подавати уточнювальні звіти до органів ДФС за основним місцем обліку на заміну вже поданим.".

У зв’язку з цим пункти 3 - 6 вважати відповідно пунктами 4 - 7.

2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року N 49, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за N 340/28470, що додаються.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України - керівника апарату Капінуса Є.В. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

Міністр О. Данилюк

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
10.11.2016 N 943

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 березня 2017 р. за N 282/30150

Зміни
до деяких нормативно-правових актів, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року N 49,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
03 березня 2016 року за N 340/28470

1. У додатку до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року N 49 "Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення" (далі - Наказ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за N 340/28470:

1) рядки за кодами продукції 34, 37, 43, 46 викласти в такій редакції:

"

34  2204 21
2204 29 
у тому числі вина виноградні столові 
37  2204 21
2204 29 
у тому числі вина виноградні кріплені 
43  2204 21
2204 29 
у тому числі виноматеріали виноградні столові 
46  2204 21
2204 29 
у тому числі виноматеріали виноградні кріплені 

";

2) рядки за кодами продукції 35, 36, 38, 39, 44, 45 виключити.

2. Третє речення пункту 4 розділу І Порядку заповнення форми звіту N 1-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту", затвердженого Наказом, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за N 340/28470, доповнити словами та цифрами ", а в разі необхідності - відповідно до Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 13 квітня 2009 року N 264, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 липня 2009 року за N 591/16607.".

3. У формі звіту N 1-ОА "Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі", затвердженій Наказом, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за N 340/28470:

1) у тексті слово "тис." виключити;

2) доповнити таблицю розділу І новою графою 12 такого змісту:

"Витрати при проведенні внутрішньо-складських операцій, транспортуванні тощо".

У зв’язку з цим графи 12, 13 вважати відповідно графами 13, 14;

3) у таблицях розділів II та III графи 1, 4 виключити.

У зв’язку з цим графи 1 - 3 вважати відповідно графами 1, 2, а графи 5 - 7 - графами 3 - 5.

4. У Порядку заповнення форми звіту N 1-ОА "Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі", затвердженому Наказом, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за N 343/28473:

1) у пункті 4 розділу І:

доповнити пункт після слів "видами алкогольних напоїв" словами та цифрами "усього за звітний період (починаючи з 29 коду)";

у тексті слово "тис." виключити, слово "декалітрів" замінити словом "декалітри";

1) у розділі II:

доповнити розділ після пункту 10 новим пунктом 11 такого змісту:

"11. У графі 12 зазначаються витрати при проведенні внутрішньо-складських операцій, транспортуванні тощо.".

У зв’язку з цим пункти 11, 12 вважати відповідно пунктами 12, 13;

у пункті 12 цифри "12" замінити цифрами "13";

у пункті 13 цифри "13" замінити цифрами "14";

2) у розділі III:

пункт 1 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2 - 7 вважати відповідно пунктами 1 - 6;

пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4 - 6 вважати відповідно пунктами 3 - 5.

5. У таблицях розділів II та III форми звіту N 1-ОТ "Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі", затвердженій Наказом, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за N 340/28470, графи 1, 4 виключити.

У зв’язку з цим графи 1 - 3 вважати відповідно графами 1, 2, а графи 5 - 7 - графами 3 - 5.

6. У Порядку заповнення форми звіту N 1-ОТ "Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі", затвердженому Наказом, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за N 344/28474:

1) пункт 4 розділу І після слова "продукції" доповнити словами "усього за звітний період";

2) у розділі III:

пункт 1 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2 - 7 вважати відповідно пунктами 1 - 6;

пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4 - 6 вважати відповідно пунктами 3 - 5.

Директор Департаменту податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку Ю.П. Романюк

^ Наверх
наверх