документiв в базi
550558
Подiлитися 

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ПОСТАНОВА
17.09.2012 N 54

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 жовтня 2012 р. за N 1719/22031

Про затвердження Змін до
Поряд
ку формування та подання
страхувальниками звітності по
коштах загальнообов'язкового державного
соціального страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності
та витратами, зумовленими похованням

Відповідно до статей 11, 27 та 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" та у зв'язку з необхідністю приведення нормативно-правових актів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у відповідність до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25 лютого 2009 року N 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2009 року за N 339/16355, правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності постановляє:

1. Затвердити Зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18 січня 2011 року N 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 березня 2011 року за N 392/19130, що додаються.

2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності забезпечити державну реєстрацію цієї постанови в установленому законодавством порядку.

3. Виконавчим дирекціям відділень Фонду довести цю постанову до відома районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділень Фонду та страхувальників.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління В.М. Горбатов

Затверджено
Постанова правління Фонду
соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності
17.09.2012 N 54

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 жовтня 2012 р. за N 1719/22031

Зміни
до Порядку формування та подання
страхувальниками звітності
по коштах загальнообов'язкового
державного соціального страхування
у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами,
зумовленими похованням,
затвердженого постановою правління Фонду
соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності
від 18 січня 2011 року N 4,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
24 березня 2011 року за N 392/19130

1. У розділі VI:

пункт 6.8 викласти в такій редакції:

"6.8. У графі "Із загальної кількості путівок видано" (колонки 15 - 24) зазначаються кількість та суми часткової оплати вартості путівок з термінами дії звітного кварталу, які відображаються наростаючим підсумком у рядку 5 "Отримано від часткової сплати за путівки" таблиці I звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП";

у пункті 6.9 цифри "23, 24" замінити цифрами "25, 26".

2. Додаток 2 до Порядку викласти в такій редакції:

"Додаток 2
до Порядку формування та подання
страхувальниками звітності по коштах
загальнообов'язкового державного
соціального страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності
та витратами, зумовленими похованням

  Ф14-ФСС з ТВП 
  Звіт складається за кожен квартал окремо
і подається до органів Фонду не пізніше
20 числа наступного за звітним періодом
місяця.
Заповнюється в гривнях з копійками. 

Звіт
про путівки на санаторно-курортне лікування та
путівки до дитячих закладів оздоровлення

_______________________________________
(найменування страхувальника, реєстраційний номер) 
__________________________
(код за ЄДРПОУ) 
за ____________________________________________ 20____ року
(I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал) 

Таблиця

Види путівок для застрахованих осіб та членів їх сімей  Код рядка  Залишок путівок на початок звітного кварталу  Одержано путівок у звітному кварталі від органів Фонду  Видано путівок з початковими термінами звітного кварталу  Повернено путівок органу Фонду  Залишок путівок на кінець звітного кварталу 
3+5- -7-9  4+6- -8-10 
к-сть  сума  к-сть  сума  к-сть  сума  к-сть  сума  к-сть  сума 
10  11  12 
У санаторії та пансіонати з лікуванням                     
У реабілітаційні відділення санаторіїв (заповнюється лікувально-профілактичним закладом)                     
У санаторії для дітей з батьками                     
У дитячі спеціалізовані санаторії                     
У дитячі заклади оздоровлення                     
У бальнеологічні та грязелікарні                     
Всього (сума рядків 1-6)                     

Види путівок для застрахованих осіб та членів їх сімей  Код рядка  Із загальної кількості путівок видано  Не використано путівок в терміни їх дії, що минули 
безкоштовно  за 10% вартості  за 15% вартості  за 20% вартості  за 30% вартості  за 50% вартості 
к-сть  сума вартості путівок  к-сть  сума часткової сплати  к-сть  сума часткової сплати  к-сть  сума часткової сплати  к-сть  сума часткової сплати  к-сть  сума часткової сплати  к-сть  сума 
13  14  15  16  17  18  19  20  219  22  23  24  25  26 
У санаторії та пансіонати з лікуванням                             
У реабілітаційні відділення санаторіїв (заповнюється лікувально-профілактичним закладом)                             
У санаторії для дітей з батьками                             
У дитячі спеціалізовані санаторії                             
У дитячі заклади оздоровлення  Х  Х      Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х     
У бальнеологічні та грязелікарні                             
Всього (сума рядків 1-6)                             

___ ________ 20__ року  Керівник підприємства,
установи, організації 

___________
(підпис) 

______________
(П.І.Б.) 
М. П.  Головний бухгалтер  ___________
(підпис) 
______________
(П.І.Б.) 
  Голова комісії  ___________
(підпис) 
______________
(П.І.Б.) 
Дата прийняття звіту ___ ________________ 20___ року   
Відповідальна особа органу Фонду,
що прийняла звіт 

___________
(підпис) 

______________".
(П.І.Б.) 

Директор Виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності О.В. Бондар

^ Наверх
наверх