документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2006-01-252014-10-302018-02-28  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 січня 2006 р. N 52
Київ

Про порядок визначення друкованого засобу
масової інформації, у якому розміщуються
оголошення про виклик до суду відповідача,
третіх осіб, свідків, місце фактичного
проживання (перебування) яких невідоме

Відповідно до частини третьої статті 39 Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) та частини десятої статті 74 Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок визначення друкованого засобу масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме, що додається.

Визначити у 2006 році друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, у якому розміщуються зазначені оголошення, газету "Урядовий кур'єр".

2. Державній судовій адміністрації подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України перелік друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, в яких у 2006 році розміщуватимуться оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2006 р. N 52

Порядок
визначення друкованого засобу масової інформації,
у якому розміщуються оголошення про виклик до суду
відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного
проживання (перебування) яких невідоме

1. Цей Порядок регулює питання визначення друкованого засобу масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме (далі - оголошення про виклик до суду).

2. Оголошення про виклик до суду публікується в установлені законодавством строки у друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та в друкованому засобі масової інформації місцевої сфери розповсюдження за останнім відомим місцем проживання (перебування) на території України відповідача, третіх осіб, свідків.

3. Державна судова адміністрація щороку до 1 листопада подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення на наступний рік друкованих засобів масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження, у яких розміщуються оголошення про виклик до суду.

4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації визначають друковані засоби масової інформації місцевої сфери розповсюдження, у яких розміщуються оголошення про виклик до суду, з урахуванням їх тиражу і популярності та щороку до 1 жовтня повідомляють про це Державну судову адміністрацію.

Друковані засоби масової інформації, в яких розміщуються оголошення про виклик до суду, обираються з числа друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, що висвітлюють діяльність місцевих органів державної влади або є їх друкованим органом.

5. Кабінет Міністрів України за поданням Державної судової адміністрації щороку до 1 грудня визначає друкований засіб масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та затверджує перелік друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, у яких розміщуються оголошення про виклик до суду, що підлягає опублікуванню в газеті "Урядовий кур'єр".

^ Наверх