документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ПОСТАНОВА
25.12.2003 N 123

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Правління Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності
N 4 від 18.01.20
11)

Про затвердження Порядку
виправлення помилок минулих звітних періодів
у звітності страхувальників

Відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" від 18 січня 2001 року 2240-III та на підставі Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 року N 2181-III правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності постановляє:

1. Затвердити Порядок виправлення помилок минулих звітних періодів у звітності страхувальників по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням (додається).

2. Встановити, що інші нормативні акти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності діють у частині, що не суперечать цьому Порядку.

Голова правління О.В.Гаряча

Затверджено
постановою правління Фонду
соціального страхування з
тимчасової втрати
працездатності
25.12.2003 N 123

Порядок
виправлення помилок минулих звітних періодів
у звітності страхувальників по коштах
загальнообов'язкового державного соціального
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням

1. Цей Порядок розроблено у відповідності з Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" від 18 січня 2001 року N 2240-III та на підставі Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 року N 2181-III, а також Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженої постановою правління Фонду від 26 червня 2001 року N 16.

2. Цей Порядок застосовується при виправленні помилок у звітності страхувальників про нараховані внески та витрати, пов'язані із загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (надалі - звітність).

3. У разі, якщо страхувальник самостійно, до початку перевірки органом Фонду, виявив помилки, що містяться у раніше поданій ним звітності, і які стосуються правильності нарахування суми страхових внесків до Фонду та витрат за загальнообов'язковим соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, то такий страхувальник повинен вжити невідкладних заходів щодо їх виправлення шляхом письмового повідомлення про факт та зміст помилок робочому органу Фонду за місцем реєстрації, у якому мають бути відображені причини виникнення помилок та надано розрахунок сум донарахованих (зменшених) внесків.

4. Письмове повідомлення про факт виявлення помилки складається у двох примірниках і повинно містити наступну інформацію:

- найменування страхувальника,

- реєстраційний код страхувальника та код ЄДРПОУ,

- період виявлення помилки,

- зміст помилки з посиланням на законодавчий (нормативний) акт, згідно з яким робляться виправлення,

- сума відкоригованих внесків,

- сума донарахованої пені,

- дата складання повідомлення.

Письмове повідомлення надсилається за підписом керівника та головного бухгалтера або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності і зберігається у страхувальника (копія) та робочому органі Фонду разом із звітом страхувальника за той квартал, в якому це повідомлення отримане.

5. Страхувальник при виявленні помилки, що спричинила появу заборгованості страхувальника перед Фондом, повинен донарахувати та сплатити суму пені, розраховану на суму недоплати. Пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк.

6. Пеня на суму недоїмки не стягується, якщо існувала заборгованість за Фондом перед страхувальником, і сума такої заборгованості перевищувала суму виявленої недоїмки на момент виявлення помилки.

7. Зайво перерахована сума пені за несвоєчасну сплату внесків підлягає поверненню страхувальнику за його письмовою заявою.

8. У разі самостійного повідомлення страхувальником робочому органу Фонду про факт виявлення помилки та перерахування нарахованих ним, у разі недоплати, страхових внесків та пені у повному обсязі до початку перевірки органом Фонду, штрафи до страхувальника не застосовуються.

9. При виявленні помилки органами Фонду, що спричинила наявність заборгованості страхувальника перед Фондом, страхувальник повинен здійснити відповідний розрахунок з Фондом шляхом перерахування належної до сплати суми страхових внесків до Фонду. За неповну сплату страхових внесків на страхувальника накладається штраф у розмірі та в порядку, визначеному законодавчими актами.

10. Страхувальник при поданні звітності до робочого органу Фонду повинен відобразити помилки минулих кварталів звітного року шляхом коригування відповідних статей звітності.

Помилки минулих років, що стосуються фінансових показників (про донараховані або нараховані помилково суми страхових внесків, страхові внески, донараховані внаслідок зайво нарахованих раніше сум допомоги тощо), у звітності відображаються в рядку 3 таблиці 3 форми Ф4-ФСС з ТВП.

Додатково нараховані суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, в т. ч. по догляду за хворим членом сім'ї, по вагітності та пологах, а також збільшення кількості днів по листках непрацездатності, що оплачені в минулих роках, відображаються в рядках 1, 2, 3 таблиці 4 звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

^ Наверх
наверх