документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 3773-VI від 22.09.20
11 )

Про внесення змін до Закону України
"Про правовий статус іноземців"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про правовий статус іноземців" ( 3929-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 23, ст. 161; 2000 р., N 38, ст. 318; 2001 р., N 13, ст. 66) такі зміни:

1. У назві та тексті Закону слова "іноземці" і "іноземні громадяни" в усіх відмінках замінити відповідно словами "іноземці та особи без громадянства" і "іноземці" у відповідному відмінку.

2. У преамбулі слова "іноземців в Україні" виключити.

3. Статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Визначення термінів

Іноземець - особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав.

Особа без громадянства - особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином.

Паспортний документ - національний паспорт або документ, який його замінює".

4. У статті 3:

частину першу після слів "на постійне проживання або" доповнити словом "прибути";

частину другу виключити;

частину третю після слів "на постійне проживання або" доповнити словом "прибули";

у частині четвертій слова "або тимчасове" виключити.

5. У частинах п'ятій і шостій статті 3, частинах першій і другій статті 25, частині першій статті 26 слова "національний паспорт або документ, який його замінює" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "паспортний документ" у відповідному відмінку і числі.

6. У частині третій статті 8 слово "іммігрували" замінити словом "прибули".

7. Друге речення частини першої статті 26 виключити.

8. У статті 32:

частину другу після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "органів охорони державного кордону (стосовно осіб, які затримані у межах контрольованих прикордонних районів)";

частину третю замінити трьома частинами такого змісту:

"Іноземець та особа без громадянства зобов'язані покинути територію України у строк, зазначений у рішенні про видворення. У разі прийняття рішення про видворення іноземця або особи без громадянства за межі України в її паспортному документі негайно анулюється віза і вилучаються документи на право перебування в Україні.

Іноземцю та особі без громадянства може надаватися строк до 30 днів для виїзду з України після прийняття зазначеного рішення.

За санкцією прокурора підлягають затриманню органами внутрішніх справ та органами охорони державного кордону і адміністративному видворенню у примусовому порядку іноземці та особи без громадянства, які ухиляються від виїзду після прийняття рішення про видворення, або якщо є обєрунтовані підстави вважати, що вони будуть ухилятися від виїзду".

У зв'язку з цим частини четверту-сьому вважати відповідно частинами шостою-дев'ятою;

частину шосту після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "органів охорони державного кордону";

частину сьому викласти у такій редакції:

"Видворення іноземців та осіб без громадянства, які затримані у межах контрольованих прикордонних районів, здійснюється органами охорони державного кордону, а в інших випадках - органами внутрішніх справ. Контроль за правильним і своєчасним виконанням рішення про видворення здійснюється органом, який його прийняв".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 6 лютого 2003 року
N 506-IV

^ Наверх